Aktuality

Vyhlášení krajské Vesnice roku 2002 v Horních Ředicích

(19.9.2002)

V sále hostince U Červinků v Horních Ředicích budou v úterý 24. září 2002 slavnostně vyhlášeny výsledky krajského kola Vesnice roku 2002. Tento titul nosí právě Horní Ředice, které již v minulosti získaly Zelenou stuhu za péči o životní prostředí. Slavnost pořádá Spolek pro obnovu venkova a obec Horní Ředice. „Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova ke zvelebování svého bydliště. Rozvoj venkova je důležitý pro celý Pardubický kraj, a proto jsem se rozhodl stejně jako loni nad touto akcí převzít záštitu“, řekl hejtman Pardubického kraje Roman Línek. Za Pardubický kraj se slavnostního vyhlášení zúčastní Michal Rabas, 1. zástupce hejtmana Pardubického kraje a Petr Šilar, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostřední, zemědělství a rozvoj venkova. „Do krajského kola postoupilo 20 obcí z Pardubického kraje. Hodnotící komise vítěznou vesnici vybrala 16. července 2002, zároveň udělila Zelenou stuhu za péči o životní prostředí obci Lukavice, Modrou stuhu za společenský život obci Horní Újezd, Bílou stuhu za práci s mládeží obci Dobříkov a Diplom za vzornou knihovnu obci Lubná“, řekl Petr Šilar. Horní Ředice jako vítěz krajského kola získají na příští rok půlmilionovou dotaci.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.