Aktuality

VESNICE ROKU 2002 v Pardubickém kraji

(18.7.2002)

Do soutěže vesnice roku 2002 se za Pardubický kraj přihlásilo celkem 33 obcí. V květnu a červnu 2002 proběhla okresní kola v okresech Pardubice a Svitavy. V okresech Chrudim a Ústí nad Orlicí nebyla okresní kola vyhlášena. Do krajského kola postoupilo 20 následujících obcí: okres Chrudim: Jenišovice Stradouň Zderaz okres Pardubice: Čeperka Horní Ředice Svinčany Veselí Voleč okres Svitavy: Bezděčí u Trnávky Horní Újezd Jaroměřice Lubná Opatovec Osík Pustá Kamenice Telecí okres Ústí nad Orlicí: Dobříkov Lukavice Petrovice Verměřovice Hodnocení provedla komise ve dnech 19. června, 9., 10. a 12. července 2002. V rámci soutěže byla hodnocena tato kritéria: · Obec a její koncepční dokumenty · Společenský život · Aktivity občanů · Podnikání · Obraz vesnice · Infrastruktura · Veřejná prostranství · Péče o krajinu · Knihovna Krajská komise dne 16. července 2002 vyhodnotila na prvním místě obec Horní Ředice. Zelenou stuhu za péči o životní prostředí udělila obci: Lukavice Modrou stuhu za společenský život udělila obci: Horní Újezd Bílou stuhu za práci s mládeží udělila obci: Dobříkov Diplom za vzornou knihovnu udělila obci: Lubná Hodnotící komise zasedala ve složení: František Kalvoda, starosta obce Sebranice – předseda Zdeněk Dřevíkovský, starosta obce Kameničky – člen Ing. Zdenka Loumanová, Krajský úřad Pk – člen Ing. Renata Mlejnková, Společnost pro zahradní a krajin. tvorbu Pardubice – člen Ing. Michaela Havrdová, MMR, NUTS 2 Severovýchod – člen PhDr. Jana Kalousková, ředitelka Městské knihovny Ústí nad Orlicí – člen

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.