Aktuality

Dobrovolníci z kraje podpořili Běh za pěstouny

Dobrovolníci z kraje podpořili Běh za pěstouny.
(16.8.2019)

Pardubice – V rámci Sportovního parku Pardubice a Veletrhu sociálních služeb se ve středu 14. srpna uskutečnila sportovně propagační akce Oblastní charity Pardubice s názvem Běh za pěstouny, aneb hledáme rodiče. Na organizaci se podílelo i jedenáct dobrovolníků z krajského úřadu.


"Jsem rád, že jsme mohli dobrovolnicky podpořit akci, kterou je Běh pro pěstouny. V této akci se snoubí dvě dlouhodobě podporovaná témata, kterými jsou rozvoj pěstounské péče a šíření dobrovolnictví,“ sdělil Pavel Šotola, radní odpovědný za sociální oblast.

 

Na startu 1300 metrů dlouhého závodu stálo 137 běžců, mezi kterými byli jak aktivní sportovci, tak i rodiče s dětmi či senioři, nechyběly tu dokonce maminky s kočárky. Benefiční Běh za pěstouny neměl žádné poražené, vyhráli všichni a na stupních vítězů se s perníkovými medailemi mohl vyfotografovat každý. Výtěžek z dobrovolného startovného použije Oblastní charita Pardubice při akcích střediska Služeb pro rodiny s dětmi, například na respitní pobyty a výlety pro děti klientů či příměstský tábor a na propagaci pěstounství.


„V Pardubickém kraji je v ústavní péči téměř 250 dětí, které by své dětství mohly prožít v náhradních rodinách a nikoli například v dětských domovech. Naším cílem je veřejnost s institutem pěstounství seznamovat, aktivně potenciální pěstouny vyhledávat a umožnit tak více dětem žít v normálním rodinném prostředí,“ sdělil náměstek primátora Pardubic Jakub Rychtecký, který se postavil s dalšími běžci na start závodu.

 

Pardubický kraj se v roli partnera zapojil v minulosti do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě. Spolupracuje s dobrovolnickými centry, která jsou v kontaktu s neziskovými organizacemi působícími zejména v oblastech pomoci osobám se zdravotním postižením, při volnočasových aktivitách dětí, mládeže a rodin nebo při kulturních či charitativních akcích.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.