Aktuality

Léčebna v Jevíčku ušetří energie v historicky cenném pavilonu S

Ilustrační foto.
(12.8.2019)

Pardubice - Opravené dřevěné lehárny, přeměna bývalého dětského pavilonu na pavilon plicní rehabilitace, oprava střechy stravovacího pavilonu a nyní energeticky úsporná opatření na pavilonu S. To je výčet investic, které v poslední době provedl Pardubický kraj v Odborném léčebném ústavu Jevíčko. Pro tu poslední za necelých 20 milionů korun bez DPH vybral kraj stavební firmu.

 

„Léčebný ústav v Jevíčku se za poslední roky dostal do stavu, kdy se jedná de facto vzorové pracoviště, což je umocněno nejen prostředím jednotlivých pavilonů, ale také nádherným parkem. V letošním roce jsme dokončili přeměnu bývalého dětského pavilonu na lůžka návazné rehabilitační péče v oboru pneumologie za 40 milionů korun, v loňském roce pak historické dřevěné lehárny pavilonu S za vice jak 15 milionů korun,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Také v tomto případě se jedná o pavilon S, který je kulturní památkou, a proto musíme v rámci investice postupovat maximálně obezřetně. Vzhledem k náročnosti stavby se nám podařilo najít firmu až na druhý pokus, což svědčí také o současném stavu na stavebním trhu. Výsledná cena stavby činí necelých 20 milionů korun bez DPH, což je o 300 tisíc méně, než předpokládala zadávací dokumentace,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Budovy celého sanatoria postavené v letech 1913 až 1926 byly v roce 2016 prohlášeny nemovitou kulturní památkou. „Většina oken a dveří bude muset být repasována právě vzhledem k památkové ochraně budovy. V případech, kdy nebude možná repase, budou vyrobeny přesné kopie. Vnější křídla oken osadíme tepelně izolačním dvojsklem, zateplíme strop ve čtvrtém nadzemním podlaží tak, že na podlahu půdního prostoru necháme umístit minerální vatu. Předání staveniště očekáváme v polovině září letošního roku,“ popsal obsah projektu náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

 

Ačkoliv se tato investice přímo nedotkne poskytované péče, jedná se o další krok ke zvelebení celého areálu léčebného ústavu. „Léčebna v Jevíčku je mimořádné zařízení, a to nejen v rámci našeho kraje. Poté, co jsme se zaměřili primárně na projekty zlepšující poskytovanou péči, je čas také na další opatření, která šetří finanční prostředky, jež je následně možné využít jinde. Některé pavilony byly v minulosti podinvestované a nyní se nám daří dostávat areál velmi dobrého stavu, avšak další investice jsou ještě před námi, a to včetně renovace interiérů,“ řekl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

 

Projekt na úsporná opatření na pavilonu S v Jevíčku je spolufinancován z prostředků Evropské unie. „I přesto, že nám v některých případech již energeticky úsporná opatření podpořená z evropských fondů nevychází tak výhodně, v tomto případě jsme Operační program Životní prostředí využili. V minulosti jsme na historicky chráněné budovy nemohli vzhledem k nastavení výzev žádat, a proto přichází na řadu nyní poté, co jsme dokončili projekty s přímou vazbou na poskytování péče,“ sdělila krajská radní pro oblast regionálního rozvoje Hana Štěpánová.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.