Aktuality

Na hranice s Olomouckým krajem již po novém koberci

Opravená silnice v Moravském Karlově
(9.8.2019)

Červená Voda - V Moravském Karlově, který je místní částí Červené Vody, byly ve čtvrtek dopoledne za účasti hejtmana Martina Netolického a náměstka hejtmana Michala Kortyše otevřeny opravené úseky silnice III/31230 a III/31234 po hranici s Olomouckým krajem. Celková cena opravy úseku o celkové délce 2,3 kilometru byla po soutěži necelých 13,4 milionu korun bez DPH.

 

„Silnice na Králicku jsou dnes ve velmi dobrém stavu, což se týká nejen silnic druhých tříd, ale také třetích tříd. Nyní se proto více soustředíme na oblasti, kde je podinvestovanost daleko větší, jako například Svitavsko nebo Hlinecko. V rámci této investice za necelých 13,5 milionu korun navazujeme na investici do silnice v okolí průmyslové zóny v obci, která byla opravena před necelými dvěma lety za 11 milionů korun i s finančním přispěním obce a místních podnikatelů. Podařilo se nám tak opravit 3,5 kilometru silnice až na hranici s Olomouckým krajem, která sice nepatří mezi nejfrekventovanější pro osobní dopravu, ale využívají ji v hojné míře právě podnikatelé v oblasti, ale také turisté a cyklisté navštěvující tuto lokalitu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Výsledné dílo si prohlédl také náměstek hejtmana Michal Kortyš. „Vždy vypadá špatně, když je silnice opravená pouze na straně jednoho kraje a při přejetí mezikrajské hranice se vracíme o desítky let zpět. Poté, co Olomoucký kraj opravil silnici na svém území, chtěli jsme, aby byl koberec souvislý také u nás,“ uvedl Kortyš a přiblížil rozsah oprav. „Nejprve jsme odfrézovali stávajících asfaltovou vrstvu, provedli recyklaci za studena a následně jsme položili nové asfaltobetonové vrstvy. Součástí je samozřejmě také reprofilace odvodňovacích příkopů, svislé a vodorovné dopravního značení a osazení zádržného systému. Práce jsme začali v dubnu a hotovo bylo v polovině července,“ řekl Kortyš.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.