Aktuality

Zkusme do likvidace kůrovcové kalamity zapojit hasiče, navrhuje hejtman Netolický

Jednání krajského kůrovcového štábu
(6.8.2019)

Pardubice - Ke svému druhému jednání se v pondělí ráno sešel krajský kůrovcový kalamitní štáb. Pod vedením hejtmana Martina Netolického jednali zástupci Ministerstva zemědělství ČR, Lesů ČR, Českého hydrometeorologického ústavu, vlastníků lesů, dopravců a zpracovatelů o aktuální situaci kůrovce v regionu, ale také o postavení a aktivity státu. Hejtman navrhl zapojení profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek do odstraňování kůrovcového dřeva a vytvoření krajského koordinátora pro obce a vlastníky lesů. Kraj je navíc připraven pro příští rok vyčlenit pro drobné vlastníky lesů finance ze svého rozpočtu. Požaduje však spoluúčast státu.

 

„Vzhledem k tomu, že je velký problém s personálními kapacitami v rámci kácení a odstraňování kůrovcového dřeva, tak si myslím, že by mohli hasiči pomoci. Kůrovec je jako požár, ale trvá mnohem déle a obnova lesů trvá také velmi dlouho. I díky krajským dotacím se nám podařilo vybavit dobrovolné jednotky velmi kvalitní technikou, kterou by bylo možné nasadit nejen v rámci výjezdů a různých větrných smrští.,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že by kraj mohl pro tyto potřeby přizpůsobit některý ze svých dotačních titulů. O této myšlence bude chtít hejtman v dohledné době jednat s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR.

 

Kraj je připraven vytvořit pro malé vlastníky lesů dotační program

„Kůrovcová kalamita není izolovaným problémem jednoho či druhého kraje. Jedná se o záležitost, kterou musí primárně jako nositel řešit stát ve spolupráci s kraji, svými organizacemi a vlastníky lesů. Tomu musí odpovídat také vyčleněné finanční prostředky ze státního rozpočtu. Kraje nemohou být hlavním nositelem, ale spíše dalším zdrojem. My jsme v tuto chvíli připraveni pro příští rok v rámci nového dotačního titulu uvolnit prostředky na těžbu a přiblížení dřeva na odvozní místo pro malé vlastníky lesů do 50 hektarů. Mohlo by se jednat až o 200 korun za kubík dřeva, což je podle jednotlivých vlastníků částka, která by jim výrazně pomohla. Finanční náročnost odstranění jednoho kubíku se totiž pohybuje okolo 600 korun,“ řekl hejtman Martin Netolický, který bude tento krajský záměr debatovat s Ministerstvem zemědělství ČR. To by se mělo podle hejtmana finančně také podílet. „V tuto chvíli existují obecné přísliby, avšak vlastníci lesů mají obavu, že pakliže budou dotace vyhlášené, jejich administrace bude velmi složitá. Krajské dotace jsou proti tomu vnímány jako velmi snadné a žadatele nezatěžující,“ doplnil hejtman.

 

Pro zajištění lepšího informačního servisu pro vlastníky lesů, zpracovatele a obce plánuje kraj vytvoření pozice koordinátora. „Koordinátorem bude vedoucí oddělení zemědělství a lesního hospodářství. Nevytváříme tak novou pozici, ale rozšiřujeme pracovní náplň tak, aby bylo možné všem, kteří o to projeví zájem podávat aktuální a relevantní informace. Zároveň chceme vytvořit informační portál s důležitými odkazy a mapovými podklady,“ uvedl krajský radní pro oblast zemědělství, životního prostředí a venkova Václav Kroutil.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.