Aktuality

Prázdniny na školách jsou časem oprav

Rekonstrukce na gymnáziu v Přelouči.
(15.7.2019)

Pardubický kraj – Rada Pardubického kraje na svém prvním červencovém zasedání schválila návrh na poskytnutí finančních prostředků do školských zařízení na nutné opravy. Příspěvek získal i Dětský domov Polička na zpracování projektové dokumentace na realizaci novostavby.

 

„Mohlo by se zdát, že školy zejí prázdnotou, ale opak je pravdou. Mohou za to naše investice. Finanční prostředky nejen pro školská zařízení se snažíme investovat rovnoměrně a to do všech částí Pardubického kraje. O prázdninách je nejvhodnější čas na nutné opravy a rekonstrukce. Svědčí o tom částka převyšující 18 milionů korun, kterou jsme schválili, “ sdělil hejtman Martin Netolický.

 

Na zasedání rady byl schválen záměr rekonstrukce tělocvičny na Sportovním gymnáziu v Pardubicích. V nevyhovujícím stavu jsou zde vzduchotechnika, kazetový strop a palubovka. Opravy si vyžádají finanční prostředky ve výši 2 miliony korun. Ve VOŠ a SŠ Česká Třebová se opravy týkají umýváren v domově mládeže. Zde je potřeba vyměnit stávající rozvody. Dochází k ucpávání kanalizace a potrubí vykazuje známky netěsnosti. Kraj vynaloží částku na nezbytné opravy ve výši 1,8 milionů korun.

 

Rekonstrukce v Gymnáziu a SOŠ Přelouč začíná v příštím týdnu. „Schválili jsme rekonstrukci sociálního zázemí v budově praktického vyučování. Zde Pardubický kraj investuje částku 2,7 miliónu korun. Kromě toho chceme mít na konci října hotovou už probíhající rekonstrukci sociálního zařízení v budově gymnázia za 5,7 miliónu korun,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství. Stejně tak i na SOU opravárenském v Králíkách je potřeba vyřešit problém se sociálním zařízením, investice je v hodnotě 3,5 milionů korun.  GY,OA,VOŠ a JŠ Svitavy se chystá na rekonstrukci hřiště s umělým povrchem a tenisových kurtů. Dále by mělo být během prázdnin dodáno do školy IT vybavení a nové šatní skříňky. Celková suma je 4,1 milionů korun.

 

Rada Pardubického kraje také rozhodla o přidělení finančních prostředků pro Dětský domov Polička ve výši 480 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace na realizaci nového areálu.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.