Aktuality

Další možnosti léčby pacientů s končetinovou aterosklerózou. Tepny zprůchodní frézováním

Další možnosti léčby pacientů s končetinovou aterosklerózou. Tepny zprůchodní frézováním.
(11.7.2019)

Šetrnější zákrok, prakticky žádná rekonvalescence a dlouhodobější efekt. To jsou výhody novinky určené pro pacienty s aterosklerotickým onemocněním dolních končetin, kterou do portfolia prováděných výkonů zařadilo angiografické pracoviště radiodiagnostického oddělení Pardubické nemocnice. Nemocným je odfrézován zvápenatělý obsah v tepně, a je tak obnovena její průchodnost. Jedná se o takzvanou rotační aterektomii.

 

„Pacientům, u nichž selhávají konvenční balónkové angioplastiky a není možné provést operaci, můžeme nabídnout něco nového,“ uvedl vedoucí lékař angiografického pracoviště Jan Hájek. Tým zdravotníků angiografického pracoviště poprvé použil tuto novou endovaskulární techniku v prvním červencovém týdnu u dvou pacientů. „Oba pacienti pořádku odešli druhý den po výkonu domů,“ poznamenal Hájek.

 

Nemocní s aterosklerózou tepen se dosud řešili buď chirurgickou operací a bypassem, nebo balónkovou angioplastikou, pomocí níž dochází k rozšíření cév. „Ne každý pacient je však řešitelný bypassem, proto k nám dochází na angioplastiky. V řadě případů však je nutné výkony po čase opakovat, neboť znovu dojde ke zúžení tepen,“ uvedl Hájek.

Rotační aterektomie je další možností léčby. Navíc zákrok pomocí nově zakoupeného systému JetStream má výrazně delší efekt. „Interval, po němž se pacientům obtíže opět vracejí, se tímto výkonem prodlužuje. U někoho to může být i definitivní řešení jeho problémů,“ potvrdil Hájek.

 

Miniinvazivní zákrok prováděný v lokální anestézii trvá zhruba hodinu. Nemocnému je do postižených tepen zavedena „fréza“ s rotujícími čepelemi. „Mechanickým frézováním odstraníme hrubé aterosklerotické pláty. Z tepny se odsají úplně pryč a dojde k obnovení její průchodnosti,“ popsal vedoucí lékař angiografického pracoviště Jan Hájek a dodal: „Pacient je při zákroku při vědomí, výkon se provádí pouze v lokálním umrtvení. Díky miniinvazivnímu přístupu je tento výkon pro pacienty poměrně šetrný. Výkon je nebolestivý, třebaže někteří pacienti mohou vnímat pocity tepla v místě frézování. Po zákroku zůstává pacient 24 hodin v nemocnici a poté odchází. Není nutná žádná rekonvalescence.“

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.