Aktuality

Kraj navýší dotaci pro Sdružení místních samospráv na 240 tisíc korun ročně

Kraj navýší dotaci pro Sdružení místních samospráv na 240 tisíc korun ročně
(9.7.2019)

Pardubice - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a radní pro oblast regionálního rozvoje Hana Štěpánová jednali s europoslancem a předsedou Sdružení místních samospráv ČR Stanislavem Polčákem o finanční podpoře krajského sdružení, ale také o problematice novely stavebního zákona, kterou odmítají jak kraje, tak obce.

 

„Návrh novely stavebního zákona odmítají ve shodě jak zástupci obcí, tak krajů. O nesouhlasu svědčí také fakt, že petici, kterou připravilo Sdružení místních samospráv, podepsalo přes šest tisíc lidí, mezi kterými najdeme starosty, místostarosty, ale také hejtmany a veřejně činné osoby. Ve spolupráci se sdruženími obcí a měst budeme pokračovat v tlaku na zákonodárce, aby novela zákona v připravené podobě neprošla,“ řekl hejtman Martin Netolický, který dlouhodobě patří mezi kritiky této novely a zmíněnou petici také podepsal.

 

Hejtman na jednání společně s krajskou radní Hanou Štěpánovou přislíbil navýšení finanční podpory pro Sdružení místních samospráv na území Pardubického kraje. „V letošním roce jsme přispěli částkou 168 tisíc a od příštího roku vyčleníme v krajském rozpočtu 240 tisíc korun. Peníze jsou určené pro fungování krajské manažerky, která je k dispozici starostům měst a obcí,“ uvedl hejtman Netolický. „Chceme nadále pro starosty zajišťovat co nejlepší servis, a proto považuji za vhodné, abychom náš krajský podíl navýšili. Především starostové malých obcí jsou velmi vděční za informační servis, který jim SMS ČR poskytuje, což se samozřejmě neobejde bez finančních prostředků. Navíc chceme přihlédnout k tomu, že se stále zvyšuje počet členských obcí v našem kraji,“ sdělila krajská radní Hana Štěpánová.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.