Aktuality

Letohradská průmyslovka získá dílny za 36 milionů. Kraj s městem plánují další rozvoj školy.

Letohradská průmyslovka získá dílny za 36 milionů. Kraj s městem plánují další rozvoj školy.
(8.7.2019)

Letohrad - Jednou ze středních škol, do kterých Pardubický kraj dlouhodobě investuje nemalé finanční prostředky, je také Průmyslová střední škola v Letohradě. O aktuálním stavu investičních projektů a dalším rozvoji školy jednali se starostou města Petrem Fialou zástupci kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a radním pro oblast školství Bohumilem Bernáškem.

 

„Pokud se ohlédneme za investicemi posledních tří let, tak se pohybujeme na částce necelých 75 milionů korun. Dominantní částka připadá na výstavbu dílen a odborných učeben za 37,5 milionu korun z podporou Integrovaného regionálního operačního programu. V tuto chvíli jsme společně s panem starostou otevřeli otázku dalšího využití pozemků v okolí školy, kdy město získalo pozemky po bývalém mlýnu v blízkosti silnice na Ústí nad Orlicí. Jednou z variant je řešení tělocvičny a parkovacích míst pro školu. O konkrétních otázkách budeme diskutovat v průběhu letních měsíců,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Rozvoj školy a záměry kraje kvituje také starosta Letohradu Petr Fiala. „Krajské investice nejen do školství jsou ve městě za poslední roky velmi patrné. Jsem proto rád, že poté, co bude letos dokončena výstavba dílen a odborných učeben, můžeme jako město nabídnout spolupráci na dalším rozvoji. Vzhledem k tomu, že jsme získali pozemky po bývalém mlýnu v blízkosti areálu v Ústecké ulici, tak se dokonale nabízí využití právě pro školu, ale také pro letohradskou veřejnost v modelu, který je přínosný jak pro samotnou školu, tak pro město,“ řekl starosta Letohradu Petr Fiala.

 

Kromě vybudování dílen investoval kraj také do energeticky úsporných opatření. „Na konci května jsme kolaudovali zateplenou budovu učeben a dílen v areálu v Ústecké ulici a v srpnu by měla být dokončena investice na domově mládeže, v jídelně a tělocvičně na Komenského ulici. Obě investice čerpají finance z Operačního programu životní prostředí a činí zhruba 36,5 milionu korun,“ sdělil krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.