Aktuality

Ronov buduje kanalizaci za 150 milionů korun

Starosta Ronova Marcel Lesák a hejtman Martin Netolický
(8.7.2019)

Ronov nad Doubravou - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický zavítal ve čtvrtek na samou hranici Pardubického a Středočeského kraje. První hejtmanskou zastávkou byl Ronov nad Doubravou a jednání se starostou města Marcelem Lesákem a jeho radními. Hlavním tématem setkání byla příprava velké krajské investice do silnice II/337 a výstavba kanalizace v obci za 150 milionů korun. Druhým tématem byla dostupnost zdravotní péče a výstavba výjezdové stanice krajské záchranné služby na Seči.

 

„Silnice II/337 z hranice kraje přes Ronov, Třemošnici, Seč a dále do Trhové Kamenice, kde se již jedná o silnici II/343 patří mezi nejzanedbanější v celém regionu, a proto připravujeme náročný několikaetapový projekt se spoluúčastí Integrovaného regionálního operačního programu. Jedná se skutečně o nelehkou stavbu v délce přes 30 kilometrů, u které je předpokládaná hodnota půl miliardy korun. Celá oblast Hlinecka a Železných hor je pro nás několik posledních let jednou z krajských priorit, avšak nelze postupovat tak rychle, jak bychom si všichni přáli,“ řekl hejtman Martin Netolický. „V případě prvního úseku z Vršova do Trhové Kamenice předpokládáme předání staveniště dodavateli koncem září,“ doplnil hejtman.

 

Ten se starostou hovořil také o vybudování kanalizace v obci za 150 milionů korun, což je jeden z největších projektů tohoto typu nejen na území kraje. „V rámci krajského rozpočtu máme vytvořen dotační titul pro obce na pořízení projektových dokumentací s maximální dotací dvakrát čtyři miliony korun, což je případ také Ronova nad Doubravou,“ sdělil hejtman s tím, že v tuto chvíli kraj eviduje velkou aktivitu obcí, a tím pádem také přetlak žádostí.

 

Druhým tématem setkání byla dostupnost zdravotní péče se zaměřením na výjezdy záchranné služby. „I vzhledem k tomu, že došlo ke změně v rámci výjezdů záchranářů z Čáslavi a omezení lůžkové kapacity v čáslavské nemocnici, znásobuje se potřeba vybudovat na Seči výjezdovou stanici a tím zkrátit dojezdovou dobu. Tuto oblast tak při stavech, které přímo neohrožují lidský život, zajišťují záchranáři z Chrudimi nebo Pardubic,“ řekl hejtman.

 

Město Ronov nad Doubravou se nachází na úpatí Železných hor směrem na Čáslav a v současné době zde žije okolo 1700 obyvatel. První písemná zmínka o osídlení pochází z roku 1137. V roce 1998 byl Ronovu nad Doubravou schválen statut města.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.