Aktuality

Do krajské Stavby roku je letos přihlášeno na 26 staveb

Porotci Roman Línek a Michal Kortyš nad panely s přihlášenými stavbami
(4.7.2019)

Poprvé po uzávěrce letošní soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji se mohli členové poroty seznámit se stavbami přihlášenými do nového ročníku. Ve dvouletém intervalu ji vyhlašuje Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS). Jak bude soutěž v letošním roce probíhat, jsme se zeptali předsedy poroty, 1. náměstka hejtmana Romana Línka.

 

Během července strávíme s porotou tři dny objížděním všech přihlášených staveb, abychom je viděli a prošli si je na vlastní oči. Je jich letos opravdu hodně, celkem 26, což je dvakrát více než v minulém ročníku, tak snad to stihneme. Každý z členů poroty, kterou tvoří zástupci Pardubického kraje, ČKAIT, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a architektů, pak přichází se svým hodnocením a návrhy a hlasuje o oceněních.

 

Budete opět udělovat ceny v několika kategoriích staveb?

V letošním roce jsme kategorie stejně jako organizátoři celostátní Stavby roku zrušili. Rozhodli jsme se, že ocenění udělíme bez ohledu na charakter stavby. Ceny by měla dostat díla výjimečná jak po stránce architektonické, tak i stavební, projekční a řemeslné, ať jsou malá, nebo velká.

 

Může hlasovat i veřejnost?

Určitě, chceme pokračovat s laickým hlasováním i v letošním ročníku. Otevřeme ho 1. srpna na https://stavbaroku.pardubickykraj.cz/ a potrvá do poloviny září. Každý si tam bude moct přihlášené stavby prohlédnout a bez ohledu na odborníky vyjádřit svou podporu dané stavbě.

 

Kdy budeme znát výsledky?

Slavnostní vyhlášení Stavby roku jsme naplánovali na 18. září 2019 do sálu Jana Kašpara na našem úřadu. Tam budou také vystaveny všechny soutěžní panely letošního ročníku. Vzhledem k tomu, že soutěž Stavba roku pořádá Pardubický kraj s partnery už 15 let, rozhodli jsme se k tomu uspořádat ve spolupráci s Východočeskou galerií také retrospektivní výstavu v Domě U Jonáše a vydat katalog se všemi oceněnými stavbami za uplynulých 15 let.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.