Aktuality

Pardubický kraj nově pojišťuje Hasičská vzájemná pojišťovna

Zástupci kraje s představiteli Hasičské vzájemné pojišťovny
(1.7.2019)

Pardubice - Veřejnou zakázku na „Pojištění majetku a odpovědnosti Pardubického kraje“ vyhrála Hasičská vzájemná pojišťovna, se kterou Pardubický kraj uzavřel novou smlouvu za roční pojistné 18 milionů korun. Smlouva platí od 1. července.„S výsledkem soutěže jsem o to více spokojený, že se nově naším partnerem stává Hasičská vzájemná pojišťovna, jejímž jediným akcionářem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, se kterým náš kraj dlouhodobě úzce spolupracuje. Případné zisky pojišťovny tak zůstávají dobrovolným hasičům pro jejich potřeby. My budeme usilovat o to, aby tento finanční přínos pocítili zejména hasiči v našem kraji, jelikož si to za svoji práci zaslouží,“ uvedl hejtman Martin Netolický a dodal: „Roční pojistné kraje činí v rámci nového kontraktu 18 milionů korun ročně.“„Od roku 2012 měl Pardubický kraj smlouvu s ČSOB Pojišťovnou, Českou pojišťovnou, Kooperativou pojišťovnou, Vienna Insurance Group a Českou podnikatelskou pojišťovnou. Ta skončila k 30. červnu dohodou, protože pojistitel nebyl vzhledem k růstu cen ochoten za daných podmínek majetek a odpovědnost kraje dále pojišťovat,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.Smlouva komplexně řeší pojištění veškerého majetku Pardubického kraje, příspěvkových organizací a také Nemocnice Pardubického kraje. Je v ní ošetřen jak movitý, tak nemovitý majetek, zásoby a pojištění odpovědnosti včetně profesní odpovědnosti zdravotnických zařízení kromě Nemocnice Pardubického kraje.„Pro nový pojistný program jsme vycházeli z celkové aktualizace pojišťovaného majetku Pardubického kraje a nových pojistitelných rizik. V podstatě jsme asi největším realitním vlastníkem v kraji, náš pojištěný majetek má hodnotu 25 miliard korun. Struktura pojistné smlouvy je flexibilní a kryje i případné budoucí změny v rizicích a majetku kraje. Např. v oblasti kultury a investic optimálně kryje specifická rizika v těchto oblastech,“ dodal Roman Línek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.