Aktuality

Elektrikáři z České Třebové mají zlaté ručičky

Jan Hanik, Bohumil Bernášek, Vítězslav Beran, Jan Kovář (zleva).
(28.6.2019)

Česká Třebová – Na brněnském výstavišti se uskutečnilo 19. června slavnostní předání cen v soutěži České ručičky. Sešli se zde vítězové celostátních kol dvaceti řemeslných oborů. Mezi elektrikáři se blýsknul Vítězslav Beran z VOŠ a SŠ technické v České Třebové. Oceněn byl i jeho učitel Jan Hanik. Navštívit je před koncem školního roku přijel Bohumil Bernášek, radní odpovědný pro školství.

 

„Ocenění pro našeho studenta a učitele mne těší. Podpora technických oborů je pro náš kraj prioritou a podobné výsledky jsou důkazem, že se nám to daří. Těší mě také fakt, že práce s nadanými žáky není výsadou pouze gymnázií, ale daří se i na tříletých řemeslných oborech,“ sdělil Bohumil Bernášek. Ten předal Vítkovi drobný věcný dárek.

 

Účastníci soutěže museli projít školním a krajským kolem, teprve poté následoval postup do brněnském finále. Zde museli soutěžící prokázat teoretické i praktické znalosti. Vítězslav Beran z Kameniček měl v závěrečném souboji za úkol v časovém limitu sestrojit generátor napětí trojúhelníkového a obdélníkového průběhu a s tímto úkolem si poradil nejlépe ze všech.

 

„Prodloužil jsem si odjezd z internátu. Ještě mne čeká čtrnáct dní brigáda ve firmě Metrans. Je to součást stipendijního programu. Po prázdninách chci pokračovat ve studiu a získat další znalosti. Rád bych se v budoucnu věnoval automatizaci a chytrým domům,“ prozradil své plány Vítězslav Beran.  

 

První místo z Brna není jediným úspěchem Vítězslava Berana. V minulosti uspěl v soutěžích Talent Pardubického kraje a Machři roku. Na cestě na vrchol mu pomáhal i jeho učitel a zároveň zástupce ředitele pro praktické vyučování Jan Hanik, který obdržel na slavnostním vyhlášení v Brně ocenění za dlouhodobou podporu učňovského školství a řemesla.

 

 „Oceňuji píli a vytrvalost našeho žáka Vítka Berana, soutěží se úspěšně zúčastnil od prvního ročníku. Byl ubytován v České Třebové na internátě, mohl tak chodit na zájmové kroužky, které organizujeme. Získané zkušenosti zúročil při studiu i v soutěži. Naučit se vyhrávat není vůbec jednoduché. Musím také vyzdvihnout kolektiv pedagogů, který vytváří podmínky pro rozvoj našich žáků a věnuje se jim i po pracovní době. O tom svědčí i ocenění Jana Hanika. Věřím, že Vítek Beran bude inspirací pro další žáky naší školy,“ řekl ředitel Jan Kovář.  

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.