Aktuality

Pardubický kraj se chystá na novinky v systému přidělování dotací

Ilustrační foto, Evropský parlament ve Štrasburku
(28.6.2019)

Pardubický kraj – Krajští radní na svém posledním červnovém zasedání projednali základní informace o přípravě potřebných dokumentů pro nové plánovací období EU na rok 2021-2027. Naposledy se touto problematikou zabývali na konci loňského roku. Zásadnější změny nevyplývají z dokumentů na úrovni EU, ale z přípravy dokumentů na úrovni ČR. Novinkou jsou Regionální akční plány.

 

„Už v minulosti byly předem vyjednané částky evropských dotací posílány do přesně definovaných území prostřednictvím integrovaných nástrojů. V našem kraji se jednalo například o území Hradecko-pardubické aglomerace. Dále byly peníze poskytovány Místním akčním skupinám, které je na individuální projekty ve svém vymezeném území investovali prostřednictvím nástroje Komunitně vedeného místního rozvoje, tzv. CLLD. Pro území krajů doposud takový nástroj chyběl,“ sdělila Hana Štěpánová, radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.

 

Pro období 2021-2027 se počítá s přípravou tzv. Regionálních akčních plánů (RAP). „Jejich smyslem je realizovat klíčové neboli strategické projekty, pro které je v daném předem vyjednaná finanční alokace,“ vysvětlila novinku radní Hana Štěpánová.

 

Radní obdrželi dále informaci ohledně stanovení budoucích operačních programů, ze kterých lze čerpat finanční prostředky. Oproti stávajícímu programovému období se zásadním způsobem nemění. V současné době je také těsně před schválením vládou ČR Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Jejím smyslem je definovat území podle jasných specifik, tak aby v daném místě byly realizovány projekty potřebné právě pro danou oblast (hospodářsky a sociálně ohrožená území, strukturálně postižené kraje, metropolitní území, krajská města a regionální centra).

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.