Aktuality

Kraj hledá firmy na zateplení historického pavilonu v Jevíčku a budovy ve Svitavské nemocnici

OLÚ Jevíčko - Ilustrační foto
(13.6.2019)

Pardubice - Rada kraje na svém pondělním jednání schválila zahájení zadávacího řízení na výběr stavební firmy na zateplení budovy dopravní zdravotní služby ve Svitavské nemocnici a podruhé na zateplení pavilonu S v Odborném léčebném ústavu v Jevíčku.

 

„Objekt dopravní zdravotní služby Svitavské nemocnice navíc využívá jako zázemí části svých vozů i krajská záchranná služba, takže každé zhodnocení a zlepšení jejího provozu či uživatelského komfortu se v našem provozu projeví dvojnásob. V rámci aktuálně schváleného projektu tedy nyní budou zatepleny obvodové zdi i střecha a vyměněny okna a dveře. Současně se opraví sociální zařízení,“ sdělil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

 

„Předpokládané náklady na stavbu jsou 15,5 milionu korun včetně DPH. Z rozpočtu kraje na rok 2019 se uhradí 5 milionů korun a zbývající částka bude pokryta z rezervy Operačního programu Životní prostředí,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

 

V případě projektu v Odborném léčebném ústavu Jevíčko se postup opakuje, protože kraj v termínu pro podání nabídek žádnou neobdržel. „Obnova historické budovy, která byla prohlášena nemovitou kulturní památkou, je sledovanější z hlediska památkové péče. Součástí stavby jsou opravy a výměny stávajících dřevěných a kovových oken za repliky. Předpokládané náklady jsou 24,5 milionu korun včetně DPH. Pokračujeme v zateplování budov ve vlastnictví kraje a snažíme se maximálně využívat prostředky z Evropské unie,“ doplnil hejtman Martin Netolický.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.