Aktuality

Energie uspoří gymnázium v Litomyšli i průmyslovka v Pardubicích

Gymnázium Litomyšl - ilustrační foto
(13.6.2019)

Pardubice - V získávání dotací na úsporu energií je Pardubický kraj velmi úspěšný. Důkazem jsou projekty na gymnáziu v Litomyšli a na průmyslové škole v Pardubicích. Nejsou to však jediná zařízení, kde se chystá vedení kraje uspořit nemalé prostředky.

 

„V tuto chvíli máme připravené projekty v Litomyšli a Pardubicích za 70 milionů korun. Tato částka svědčí o tom, že jsme velmi efektivní při získávání peněz z Operačního programu životního prostředí. Rada Pardubického kraje dále schválila šest nových projektů, které chceme realizovat. Zde se jedná o investici v souhrnné výši zhruba 100 milionů korun,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

 

V Litomyšli budou realizována úsporná opatření na tělocvičně a hlavní budově. „Jelikož se jedná o památkový objekt, nejde o zateplení fasády, ale o repase a repliky původních okenních a dveřních výplní, zateplení podlah a stěn v půdních prostorách a řešení oprav vlhkostí napadených omítek. Dále jsou zahrnuté drobné opravy střechy nebo omítek říms. Součástí projektu je mimo jiné vybudování okapového chodníku z žulových kostek s drobnými úpravami terénu, tak aby nebylo zdivo zatěžováno stékajícími dešťovými vodami. Také budou opraveny terénní zídky z lomového kamene a betonu. Celková suma je v tomto případě 31,8 milionů korun,“ řekl hejtman Netolický.

 

Budova SPŠ potravinářství a služeb Pardubice je rozsáhlý objekt skládající se z historické části a novodobé přístavby, které jsou provozně i účelově propojeny. Stará část budovy je nemovitou kulturní památkou. „V tomto případě budou energeticky úsporná opatření na vnější obálce budovy provedena při důsledném zachování jejího stávajícího výtvarného výrazu,“ uvedla krajská radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová. Investice v Pardubicích je ve výši 34,9 milionů korun.


Na svém první červnovém zasedání schválila Rada Pardubického kraje další projekty, které by měly být zrealizovány v rámci výzvy OPŽ. Realizace úspor se týká VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, DM a ŠJ Pardubice, ZŠ Lanškroun, ISŠ Moravská Třebová, OLÚ Jevíčko nebo Dětského centra Veská. „Jedná se o budovy, které je potřeba opravit tak, aby úspory byly co největší. Chceme v co nejvyšší míře využít finanční prostředky z Evropské unie, abychom uspořili co nejvíce peněz z rozpočtu kraje. Celková suma je odhadnuta na necelých 100 milionů korun,“ sdělila Hana Štěpánová.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.