Aktuality

Záchranáři budou lépe připraveni na krizové situace

Záchranáři budou lépe připraveni na krizové situace.
(12.6.2019)

Pardubický kraj - V rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR uspěl kraj s žádostí o poskytnutí dotace na financování dvou výukových modelů pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje. Náklady na pořízení ve výši téměř 520 tisíc korun budou plně uhrazeny z dotace.

 

Ministerstvo zdravotnictví poskytne finance z dotačního programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací.

 

„Cílem projektu je pořízení resuscitačního modelu s EKG rytmy a možností defibrilace a výukového modelu pro vedení porodu. Chceme tím pro naše záchranáře vytvořit podmínky pro úspěšnou přípravu v oblasti řešení mimořádných a krizových situací,“ sdělil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. Ten také přiblížil přednosti výukových modelů. „Pořízené simulátory umožňují provádět nácvik odborných dovedností po celou dobu krizové situace, počínaje ošetřením pacienta v kterémkoliv místě až po ošetření během přepravy,“ řekl radní Ladislav Valtr.

 

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje rozšiřuje systém vzdělávání výjezdových skupin s rozdělením na oblasti východ a západ kraje. Po nákupu výukových modelů dovybaví druhou skupinu lektorů a bude jich mít celkem devět.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.