Aktuality

V létě začne modernizace silnice z Rozstání do Městečka Trnávka

Ilustrační foto
(11.6.2019)

Pardubice - Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila výběr stavební firmy, která začne v srpnu modernizovat silnici II/371 v úseku Rozstání – Městečko Trnávka. Jedná se o další z projektů, které jsou podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu. Vysoutěžená částka za modernizaci 2,8 kilometru dlouhého úseku činí 31,3 milionu korun bez DPH při termínu dokončení do 183 dní od předání staveniště.

 

„Vítězná nabídka v hodnotě 31,3 milionu korun bez DPH je nejen o více jak dva miliony korun nižší než předpokládaná hodnota, ale především se nám podaří o dva měsíce zkrátit dobu realizace a tím pádem i dopravní omezení pro občany v okolí,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Modernizovaný úsek silnice začíná na okraji Rozstání na křižovatce se silnicí III/36825 až po okraj Městečka Trnávka o celkové délce 2,8 kilometru,“ řekl hejtman.

 

Součástí modernizace není jen samotná silnice. „V Rozstání zmodernizujeme autobusové zastávky, upravíme chodníky včetně nasvícení přechodu pro chodce. Na trase se nachází také dva mosty. Ten přes Malíkovský potok bude opraven a vrchní část mostovky rozšířena. Druhý most přes Heritovský potok byl v roce 2017 přestavěn a není tedy součástí této modernizace,“ uvedl krajský radní pro oblast dopravy Michal Kortyš.

 

Do vyhlášeného výběrového řízení se přihlásilo šest dodavatelů. „Rozpětí nabízené ceny bylo od 31,3 milionů korun až po necelých 36 milionů korun. Co se týká kritéria s 20 procentní váhou, tedy délky stavby, tak jsme se pohybovali od 183 do 240 dní. Předpokládáme, že staveniště bude zhotoviteli předáno na začátku srpna,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.