Aktuality

Do žambereckého Albertina napumpoval kraj za poslední roky desítky milionů korun

Starosta Žamberka Oldřich Jedlička a hejtman Martin Netolický
(10.6.2019)

Žamberk - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil Žamberk, kde jednal se starostou a krajským zastupitelem Oldřichem Jedličkou. Ten ve starostovské pozici působí první funkční období. Společně hovořili o dalším rozvoji krajským organizací ve městě, a to Léčebného ústavu Albertinum a Střední školy obchodu, řemesel a služeb. Hejtman v rámci jednání přislíbil také krajskou podporu akci, která připomene 75. výročí příchodu paraskupiny Barium do města či otevření debaty na rekonstrukci části silnice III/31911 směrem na Klášterec nad Orlicí.

 

„Albertinum v Žamberku patří mezi krajská zařízení, do kterých jsme v posledních letech i za přispění evropských fondů investovali nemalé finanční prostředky. V roce 2015 jsme za téměř 40 milionů otevřeli zmodernizovaný pavilon plicního oddělení dlouhodobé péče, o rok později následovala ambulantní část psychiatrického oddělení za 25 milionů korun. Dále jsme na několik etap nechali vyměnit krytinu na některých budovách. Nejprve se jednalo o střechu na takzvaném Honlově domě, následovalo stravovací zařízení, ředitelství a prádelna. Náklady na tuto stavbu činily zhruba jedenáct milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že léčebný ústav je pevnou součástí krajského zdravotnictví.

 

V letošním roce uplyne 75 let od příchodu paraskupiny Barium do Žamberka. Stejně jako v rámci dalších kulatých a půlkulatých výročí připravuje město vzpomínku na členy skupiny Josefa Šanderu, Tomáše Býčka a Josefa Žižku. „Paraskupina Barium není široké veřejnosti známá natolik, jako například Silver A, a proto je dobře, že se město snaží tuto skupinu, jejímž úkolem bylo získávání a odesílání zpravodajských informací do Londýna a organizování příprav ozbrojeného povstání, připomenout. Stejně jako v případě dalších obdobných událostí jsme připraveni pomoci,“ řekl hejtman Martin Netolický.

 

Ten se starostou hovořil také o možnosti rekonstrukce silnice III/31911 směrem na Klášterec nad Orlicí.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.