Aktuality

Burza filantropie nadchla i hosty z Gruzie

Burza filantropie nadchla i hosty z Gruzie
(7.6.2019)

Burza filantropie je unikátní projekt z Pardubického kraje, ve kterém se setkávají neziskovky, firmy a veřejný sektor, aby společně pomohly na svět kvalitním veřejně prospěšným projektům. „Projekt Burzy filantropie přilákal letos poprvé i zahraniční hosty z  Gruzie. Ti projevili zájem šířit model burzy v zahraničí,“ uvádí radní Pardubického kraje Pavel Šotola, zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

 

Ve středu 5. června v sídle Pardubického kraje soutěžilo šest postupujících projektů neziskových organizací o podporu donátorů z řad podnikatelských subjektů a veřejných institucí. Soutěž probíhala otevřeně – před publikem a donátory. „Neziskové organizace jsme na soutěžní klání předem dobře připravili, měly možnost zúčastnit se přípravného semináře, kde si vyzkoušely přesvědčivě prezentovat svůj projekt,“ vysvětluje Jana Machová z pořádající Koalice nevládek Pardubicka. Radní Pavel Šotola k tomu dodává: „Právě v profesionalizaci neziskového sektoru a schopnosti zaujmout donátory vnímám obrovský posun vpřed, což otevírá více prostoru pro podporu projektů ze strany donátorů.“

 

Díky podpoře donátorů bude například vybudována naučná ekologická stezka pro děti (projekt Pohádková zahrada), zakoupen potřebný vertikalizační stojan na podporu vývoje dětí se závažným tělesným postižením nebo pořízeno transportní kolo pro lidi s plnou závislostí na pomoci jiné osoby. Peníze donátorů dále poputují na projekt Aktivní stáří, který seniorům umožní nezůstávat doma a dostat se občas na výlety. Úspěšný byl i projekt SKP-Centra Pardubice. Z finančních prostředků projektu bude nabídnuto psychologické poradenství dětem, které se společně se svými matkami nacházejí ve složité životní situaci. Peníze poputují také na projekt s názvem Plnou hlavou vpřed. Poskytnuté finanční prostředky umožní zakoupení pomůcek pro osoby po mrtvici nebo poškození mozku, kdy se klienti znovu musí učit psát, mluvit a chodit.

 

„Celková částka 434 tisíc korun, která bude díky donátorům burzy směřována do potřebných neziskových projektů, dává signál, že lidské osudy a potřebnost druhých nám nejsou lhostejné a je třeba hledat nové cesty, jak takové projekty podpořit,“ sděluje Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a místopředsedkyně správní rady pořádající Koalice nevládek Pardubicka. Senátorka Horská finančně podpořila projekt Boccia run Bukovka na tzv. divokou kartu.

 

Soutěžní klání se zájmem sledovala gruzínská delegace, kterou tvořili zástupci rozvojových agentur a vzdělávacích institucí. Jeden z přítomných gruzínských hostů Rastom Gamisonia uvádí: „S tématem sociálních inovací u nás teprve začínáme, dnes jsem tu objevil model spolupráce napříč sektory, který funguje a je bezesporu unikátní,“ a dodal: „V době dnešní technokratické společnosti je pomoc a podpora potřebnějším stále vzácnější, rádi bychom model burzy aplikovali i v našich podmínkách.“

 

„Závěrečné poděkování nepatří ani tak nám, donátorům, obdiv si zaslouží přítomné neziskové organizace, které potřebné služby a aktivity nejen poskytují, ale ještě na ně soutěží finanční prostředky,“ uvedla v závěrečném shrnutí Lenka Stejskalová Reichová, marketingová manažerka společnosti ERA.

 

Burzy filantropie pořádá od roku 2011 Koalice nevládek Pardubicka společně s Pardubickým krajem. V Pardubickém kraji bylo dosud podpořeno téměř 300 projektů v celkové hodnotě přes 9 milionů korun. Letos se v Pardubickém kraji uskuteční ještě další tři Burzy filantropie, a to v Hlinsku, Ústí nad Orlicí a v Litomyšli.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.