Aktuality

Výstava má úspěch v srdci Evropy, míří do OSN

Výstava má úspěch v srdci Evropy, míří do OSN
(5.6.2019)

Francie, Štrasburk – Mezinárodní téma výstavy Od stříbrného českého tolaru k světovému dolaru zaujalo tento týden v sídle Rady Evropy ve Štrasburku zástupce zdejších diplomatických misí. Na vernisáži odpovídali na jejich dotazy 1. náměstek hejtmana Roman Línek, autor výstavy, přední český historik a numismatik profesor Petr Vorel z Univerzity Pardubice a ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.  Z předsálí Rady ministrů ve Štrasburku přišla i pozvánka do sídla OSN do Ženevy.

 

„Výstava vychází z numismatických sbírek našeho muzea a už procestovala kus světa, od New Yorku po mexickou Pachuku. Ve Štrasburku se díky kontaktům Pardubického kraje dostala do prestižních prostor před velkým zasedacím sálem Rady Evropy, kde se scházejí představitelé 47 evropských zemí, to znamená i těch, které nejsou členy Evropské unie,“ uvedl Roman Línek a pokračoval: „Poté, co téma vývoje měn včetně ukázkové ražby mincí představíme na podzim v Českém centru v Paříži, výstavu využijeme i v partnerském regionu Centre. A ve Štrasburku se nám nyní podařila dokonce otevřít možnost jejího umístění v sídle OSN v Ženevě.“

 

Výstava přibližuje vznik a vývoj řady tolarových měn v Evropě od 16. století. Je tvořena panely s využitím fotografií a galvanoplastických kopií mincí, které ze sbírkových originálů zhotovil restaurátor Východočeského muzea Michal Vojtěchovský. Začíná ražbou velkých stříbrných mincí v Jáchymově roku 1520, tedy před téměř 500 lety. „Za jejich názvem stojí jméno města Jáchymov, německy Joachimsthal. Ze slova jáchymovský, tedy joachimthaler, vznikl zkráceně thaler, česky tolar, holandsky daalder a posléze i americký dolar,“ vysvětlil genezi názvu Petr Vorel.

 

Tolary byly velké stříbrné mince, se kterými se v době jejich vzniku po roce 1520 běžně neplatilo. Více se o nich veřejnost v našem kraji dozví v připravované numismatické expozici, kterou chce Východočeské muzeum otevřít na pardubickém zámku příští rok na jaře. „V rámci řady změn ve výstavních prostorách chystáme mnoho novinek. Jednou z nich bude i nová numismatická expozice v suterénu paláce, tam, kde byly dříve vystaveny pohlednice. Vývoj měn od tolaru k dolaru bude její součástí,“ prozradil něco z plánů muzea jeho ředitel Tomáš Libánek.

 

„Numismatika patří k hlavním pilířům sbírek Východočeského muzea, je v ní na 50 tisíc předmětů. Díky dobré spolupráci s Univerzitou Pardubice a sérii zmiňovaných zahraničních výstav tak získává naše největší paměťová instituce mezinárodní prestiž mezi veřejností i v odborných kruzích,“ dodal za zřizovatele muzea Roman Línek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.