Aktuality

Lidé chtějí ŽÍT DOMA. Projekt získal Cenu SDGs

Lidé chtějí ŽÍT DOMA. Projekt získal Cenu SDGs.
(4.6.2019)

Pardubický kraj - Lidem se zamlouvá vize ŽÍT DOMA, a to i v případě ztráty soběstačnosti a vysoké závislosti na pomoci druhých. Potvrzuje to výsledek třetího ročníku prestižních Cen SDGs 2019. Široká veřejnost svými hlasy poslala projekt Institutu sociální práce, z.s. realizovaný v oficiálním partnerství s Pardubickým krajem na výborné 3. místo.

 

Slavnostní vyhlášení se konalo 30. května na Ministerstvu zahraničních věcí v Černínském paláci za účasti představitelů vlády, byznysu i občanské společnosti.

 

„Je to velké ocenění jak pro náš tým, tak zejména pro poskytovatele pečovatelských služeb, které mění své služby dle potřeb lidí závislých na péči, a samozřejmě spolupracujících krajů, které řídí podobu sítě sociálních služeb na svém území. Je vidět, že veřejnost oceňuje aktivity podporující možnost co nejdelšího setrvání v domácím prostředí, že se jedná o přání většiny, a že naše úsilí jde správným směrem,“ řekl předseda Institutu sociální práce, z.s. Jakub Čtvrtník.

 

Aktivity institutu se týkají nejen seniorů, ale i zdravotně postižených, chronicky nemocných a dalších nesoběstačných lidí. Mění pečovatelské služby tak, aby se staly základními prvky péče doma, sejmuly břímě z dlouhodobě pečujících rodin a předcházely zbytečně předčasným vstupům do pobytových zařízení. Proměna pečovatelských služeb spočívá např. v rozšíření provozní doby, osvojení si specifických dovedností odborné péče (pomoc s hygienou, manipulaci s nepohyblivými atp.).

 

Ceny SDGs za naplňování globálních cílů OSN jsou světově unikátním oceněním, které pořádá Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Z dvou set třinácti projektů odborná porota letos vybírala do čtyř kategorií: Byznys, Veřejná sféra, Mladý leader a Reporting. Udělila ocenění také v dalších třech kategoriích: Rovnost mužů a žen (letos nově), Zahraniční rozvojová spolupráce a Absolutní vítěz. Ve finále kategorie Veřejná sféra skončily na prvních dvou místech, před aktivitami ŽÍT DOMA, projekty Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy a České federace potravinových bank.

 

Institut sociální práce, z.s.

Eva Kroupová

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.