Aktuality

Klášterec nad Orlicí pečuje o své památky

Klášterec nad Orlicí pečuje o své památky
(18.5.2019)

Obec Klášterec nad Orlicí nedaleko hranic s Polskem nepatří k největším, ale má na svém území významné památky. Na jejich ochranu se přijel podívat 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje, který má na starosti i kulturu, Roman Línek. Průvodcem mu byla starostka obce Lenka Ševčíková.

 

Nejpozoruhodnější stavbou v obci a kulturní památkou je Kostel Nejsvětější Trojice Boží, který vznikl při klášteře křížovníků s červeným srdcem. Vznik kláštera i s kostelem odborníci kladou mezi léta 1256 - 1290. V sousedství obce vede linie lehkého a těžkého opevnění s pěchotními sruby. Památná je i empírová kaple v osadě Čihák po cestě k Zemské bráně. Právě Zemská brána neboli kamenný most přes Divokou Orlici na hranici krajů, patří mezi největší turistické cíle tohoto kraje.

 

„Pardubický kraj tu v posledních letech přispívá každoročně částkou 200 tisíc korun na postupnou opravu šindelové střechy kostela. V minulých letech jsme podpořili také restaurování bočního oltáře Panny Marie Lurdské nebo obnovu varhan. Obec čerpá podle možností i z fondů Ministerstva kultury pro záchranu architektonického dědictví," uvedl Roman Línek.

 

Spolu s paní starostkou si prohlédl také mariánský sloup s pískovcovým sousoším z 18. století, které zde pořídil místní mlynář. Dochovalo se v úpravě z 80. let 19. století a jeho autor je neznámý.

 

Hovořili také o problémech ve školství a stavu silnic. „Velmi se přimlouvám za opravu hlavní silnice vedoucí Kláštercem, která je ve správě Pardubického kraje,“ řekla starostka Lenka Ševčíková.

 

Klášterec nad Orlicí je obcí, kde se rozhodně čas nezastavil, minulý rok se obci podařilo dokončit zasíťování 21 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů. V obci výborně funguje spolková činnost, kalendář kulturních a sportovních akcí, který obec vydává, je plný. „Vnímám, jak si čím dál více lidí uvědomuje a začíná vážit bohatství čistého životního prostředí a přírody, které u nás v obci mají,“ dodala paní starostka.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.