Aktuality

Děkankou Fakulty zdravotnických studií je Jana Holá

Děkankou Fakulty zdravotnických studií je Jana Holá.
(17.5.2019)

Pardubice - Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice má nové vedení. Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek jmenoval do funkce děkanky Janu Holou. Někdejší proděkanka fakulty pro vědu a výzkum vystřídala po čtyřech letech ve funkci Josefa Fuska. Slavnostní akt a novou děkanku přišel ve středu podpořit také radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

 

„Na další spolupráci s fakultou pod vedením nové paní děkanky docentky Holé se opravdu těším, určitě máme co rozvíjet a na co navazovat, jak z pohledu jejího působení z pozice proděkanky, tak díky dobrým základům a rozjezdu vzájemné podpory předchozím panem děkanem profesorem Fuskem, kterému za dosavadní spolupráci opravdu upřímně děkuji, neboť oficiální porozumění bylo myslím povýšeno také vzájemným porozuměním lidským, a to není málo,“ konstatoval Ladislav Valtr.

 

Fakulta zdravotnických studií je jednou ze 7 fakult Univerzity Pardubice s bezmála 800 studenty. Na této fakultě se v 5 kvalifikačních bakalářských studijních oborech studenti připravují na roli všeobecných sester, porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů.

 

„I přes zmíněný náběh velmi dobré spolupráce považuji obměnu ve vedení fakulty momentálně za příležitost a nový impuls pro další úroveň synergie fakulty s krajem a především pak s krajskými nemocnicemi, záchrannou službou a dalšími zdravotnickými zařízeními v regionu,“ sdělil radní Ladislav Valtr.

 

Doc. Ing. Jana Holá, Ph.Dje docentkou v oboru ekonomika a management. Na Univerzitě Pardubice působí od roku 2004, na Fakultě zdravotnických studií pak od roku 2009. Na fakultě, kterou v dalších čtyřech letech povede, nejprve zastávala pozici vedoucí katedry informatiky, managementu a radiologie. Poslední 4 roky byla proděkankou pro vědu a výzkum.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.