Aktuality

Nositel ceny Za zásluhy o Pardubický kraj František Bobek

Nositel ceny Za zásluhy o Pardubický kraj František Bobek
(17.5.2019)

Druhá světová válka zanechala nesmazatelné stopy na území východních Čech. A východní Čechy se stejně nezapomenutelně zapsaly do historie největšího světového konfliktu. Operovala zde výsadková skupina Silver A, která se významným způsobem podílela na přípravě likvidace zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Pomoc výsadkářům řada zdejších obyvatel zaplatila cenou nejvyšší, zejména pak lidé z vesničky Ležáky.

 

Památku všech těchto obětí, mezi nimiž byly i děti, je nezbytné stále připomínat a vzpomínku na hrdinství odboje předávat dalším generacím. To si vzal za své bývalý voják, nyní člen Československé obce legionář­ské František Bobek. Ten je hnacím motorem aktivit udržujících vzpomínku na hrdiny stále živou a zároveň činí vše pro to, aby nezanikla pietní místa s válečnými událostmi spojená. Má hlavní roli v záchraně pardu­bického Zámečku, kde byli Ležáčtí nacisty drženi, a v je­ho budoucí proměně v památeční místo.

 

„Jako národ trpíme deficitem hrdinství,“ vysvětluje svou motivaci František Bobek, který se už dlouhá léta aktivně věnuje válečným veteránům. „Musíme ho připomínat. To je zásadní věc, která mě vedla k tomu, že jsem začal na památku paradesantních výsadků organizovat branné závody Battlefield.“ Připomínku tragédie Ležáků pak František Bobek zesílil pořádáním každoroční akce Oheň (bez)naděje, při níž děti čtyři dny putují do Chelmna nad Nerem ve stopách zavražděných dětí z Ležáků a Lidic. „Pana Bobka si nesmírně vážím. Je to člověk s obrovským entuziasmem v kouzelné kombinaci s pokorou,“ říká jeden z navr­ho­vatelů ocenění, fotograf Tomáš Kubelka. „On zapaluje další lidi. Spoustu mladých inspiruje, provazuje gene­race napříč, seniory s mladými.“

 

Vyjmenovat aktivity Františka Bobka by zabralo mnoho místa. Velmi na očích je v poslední době záchrana Larischovy vily, tedy takzvaného Zámečku. „Je až neuvěřitelné, jak daleko tento projekt dokázal dotáhnout,“ připomíná rozhlasová publicistka Šárka Kuchtová. „Jak dokáže shánět finance, řemeslníky, odborníky... Díky němu a jeho spolupracovníkům bude tato památka opravena.“

Československá obec legionářská přitom vstupem do boje o záchranu místa posledních okamžiků života občanů Ležáků šla do obrovského rizika. Projekt za desítky milionů, na jehož začátku byla zanedbaná ruina a na jehož konci má být památník heydrichiády, stojí obrovské úsilí. „Můžu říct, že spolu s projekty pro mládež mi to zabere veškerý můj čas,“ přiznává František Bobek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.