Aktuality

Festival Pod duhovými křídly byl emotivní přehlídkou léčivé síly umění

Festival Pod duhovými křídly byl emotivní přehlídkou léčivé síly umění
(16.5.2019)

Pardubice/Holice  - Druhé regionální kolo festivalu Pod duhovými křídly se letos uskutečnilo v prostorách Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích.  Spolu s  festivalem v Poličce předchází samotnému podzimnímu udílení ceny Duhové křídlo určené pracovníkům a dobrovolníkům ze sociálních služeb. Klienti sociálních služeb a organizací působících ve prospěch osob se zdravotním postižením v krátkých vystoupeních představili své dovednosti a um. Akce se konala ve spolupráci Pardubického kraje s Národní radou osob se zdravotním postižením Pardubického kraje.

 

„Je naprosto neuvěřitelné, co na prknech, která znamenají svět, dokáží předvést uživatelé sociálních služeb,“ uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor, pod jehož záštitou se tato akce konala. „S potěšením jsem sledoval, jak i v Holicích, kde se akce konala poprvé, ožil celý sál diváků z místního gymnázia, a jak všichni fandili. Poděkování patří jak účinkujícím, tak všem, kteří se na zdařilých vystoupeních podíleli.“

 

Program byl opravdu pestrý, vystupovali děti, dospělí i senioři. Opět se ukázalo, že i přes nepřízeň osudu v podobě zdravotních a jiných problémů, dokáží žít kulturou, dobrou náladou a zábavou. Publikum tvořené studenty holického gymnázia bylo báječné a dokázalo vykouzlit úžasnou atmosféru. K vidění byly romské tance, muzikál, zněly známé melodie, populární písně i rytmy bubnů. Závěrečná společná píseň „Co je normální“ měla velký ohlas. V programu slavnostního oceňování Duhové křídlo 2019, které se uskuteční 2. října v sále chrudimského muzea se zcela určitě s některými vystoupeními může veřejnost opět setkat.

 

Nominace na cenu Duhové křídlo 2019

Již jen do konce května 2019 může podávat veřejnost nominace do 7. ročníku ceny Duhové křídlo – nejvyššího ocenění Pardubického kraje a Národní rady osob se zdravotním postižením Pardubického kraje v sociální oblasti. Každý může touto cestou ocenit záslužnou práci v sociálních službách či vyjádřit své poděkování lidem, kteří pracují a pomáhají osobám se zdravotním postižením.

 

Fyzické a právnické osoby mohou podávat návrhy na nominace do jedné či více kategorií. Formuláře jsou k dispozici ke stažení na www.duhovekridlo.cz a v internetových novinách www.duhovenoviny.cz, je možné podat je i elektronicky. V tištěné podobě si je lze vyzvednout v sídle NRZP Pardubického kraje, Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice. Vyplněné formuláře mohou navrhovatelé odesílat na e-mail pardubice@nrzp.cz nebo poštou na  výše uvedenou adresu. Uzávěrka došlých návrhů bude k 31. květnu 2019.

 

Cena je udělována v následujících kategoriích:

Kategorie I – Profesionál,

Kategorie II – Dobrovolník/Filantrop,

Kategorie III – Poskytovatel sociálních služeb,

Kategorie IV - Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob

se zdravotním postižením

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.