Aktuality

Nezávislý audit poukázal na problémy Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
(14.5.2019)

Pardubice - Radní Pardubického kraje se v rámci svého pondělního jednání seznámili s výsledky personálního auditu Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí. Ten si krajští radní objednali v době vnitroorganizačních problémů, které v mezičase vyústily v rezignaci ředitelky Michaely Tomanové. Audit zároveň navrhl konkrétní kroky ke zlepšení pro novou ředitelku Světlanu Jeřábkovou.

 

„Nezávislý audit, který jsme nechali zpracovat, potvrdil signály, jež jsme od počátku letošního roku z různých stran dostávali. Celkově považuji materiál za velmi zdařilý, jelikož identifikuje jak slabé, tak silné stránky a především dává nové paní ředitelce určité vodítko k dalšímu postupu a uklidnění v rámci naší organizace. Paní ředitelka Jeřábková má od nás nyní za úkol seznámit se s jednotlivými navrženými opatřeními a transformovat je do vlastního akčního plánu,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Jako slabé stránky, které je nutné zlepšit, audit označil nedostatek personálu, zejména ve zdravotnických profesích, časté střídání zaměstnanců, a také špatnou pověst rehabilitačního ústavu jako zaměstnavatele. Zároveň chybí motivační prvky v odměňování a nedostatečná je i úroveň řízení a organizace práce. Toto je vše, na co jsme upozorňovali již počátkem roku,“ uvedl hejtman Netolický.

 

Mezi silné stránky rehabilitačního ústavu dle auditorů patří nadstandardní pracovní prostředí a to jak v interiéru, tak i venku. Na druhou stranu poukázal na nedostatky v organizační struktuře a vymezení odpovědností a pravomocí u vedoucích zaměstnanců.

 

„Provedený audit doplnil informace o motivaci zaměstnanců a jejich profesní způsobilosti, a také zpětnou vazbu o názorech zaměstnanců na dosavadní řízení a fungování organizace. Současně pak potvrdil pozitivní hodnocení rehabilitačního ústavu jako poskytovatele služeb a kladné hospodaření bez příspěvků a dotací na provoz,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „Tento audit považuji za potřebnou objektivizaci informací, díky které končí období diskusí a emocí. V zájmu pacientů a dobrého jména určitě není další nejistota, ale stabilní fungování ústavu. To bude dále postaveno na postupné realizaci doporučených systémových kroků převážně již v kompetenci paní ředitelky,“ sdělil Valtr.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.