Aktuality

Nasavrky připravují rekonstrukci požární zbrojnice

Jednání se zástupci Nasavrk
(14.5.2019)

Nasavrky - Město keltů, medu a jedlých kaštanů. To jsou Nasavrky. V úterý zde se starostou Milanem Chvojkou jednal hejtman Martin Netolický. Společně řešili nejen záležitosti spojené s oblastí cestovního ruchu, sportu, dobrovolných hasičů, ale především dopravní infrastruktury v širším okolí města. Kraj nabízí pomoc při rekonstrukci silnice směrem na sousední Hodonín.

 

„Silniční síť od Slatiňan dále na Hlinsko vykazuje dluh 40 let, kdy se zde investovalo jen minimálně. Proto jsme s v posledních letech na celou oblast více zaměřili i s využitím evropských fondů. Společně s městem chceme řešit úpravu silnice včetně chodníku směrem na Hodonín. Právě z této obce chodí děti do školy do Nasavrk a je potřeba zajistit jejich větší bezpečí. “ uvedl hejtman Martin Netolický. Toho starosta informoval o dlouhodobě dobré spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.

Hejtman starostu seznámil s možností čerpat v příštím roce dotační prostředky z rozpočtu Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova, sportovních dotací či jednotlivých dotací pro dobrovolné hasiče. „Město plánuje projekt na zvelebení zdejší požární zbrojnice, a proto bude podávat žádost o státní dotaci Generálního ředitelství HZS. V rámci krajského příspěvku jsme letos rozdělili 14,1 milionu korun pouze na dopravní automobily. V minulosti však uspěly i žádosti na rekonstrukci či stavbu zbrojnice,“ řekl hejtman Netolický.

 

Nasavrky

První dochovaný záznam o Nasavrkách pochází z roku 1318 a jako první majitel je uváděn Kunrát de Nassawyrch. Roku 1355 obdržel Nasavrky od krále Karla IV. olomoucký biskup Jan Očko z Vlašimi, který se v roce 1360 zasloužil o prohlášení Nasavrk za městečko. Posledním českým majitelem byl Albrecht Kekule ze Stradonic. Od poloviny 17. století se o rozkvět nasavrckého panství staral rod Schönfeldů a poté od roku 1746 rod Auerspergů. Ten vymřel v roce 1942 a o tři roky později přešel jejich majetek do vlastnictví státu. Počátkem 20. století se Nasavrky staly významným centrem severní části Železných hor a sídlem okresního hejtmanství. Dne 24. 9. 2008 byly Nasavrky znovu stanoveny městem. V tuto chvíli zde žije přibližně 1700 obyvatel.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.