Aktuality

Nová železniční spojka mezi Chrudimí a Pardubicemi musí být prioritou

Hejtman Martin Netolický se starostou Františkem Pilným
(14.5.2019)

Chrudim - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický postupně pokračuje v návštěvách měst a obcí v regionu. V úterý dopoledne zavítal do Chrudimi, kde se setkal s novým starostou Františkem Pilným a členy městské rady. Následně společně navštívili Rekreační lesy Podhůra, kde otevřeli nové parkoviště, na jehož vybudování kraj přispěl jedním milionem korun. Se starostou hejtman řešil rozvoj Chrudimské nemocnice, záležitosti v oblasti dopravy či kultury.

 

Doprava

Záležitosti rekonstrukcí silnic jsou tématem při jednání s každým starostou, ať se jedná o okresní město či tu nejmenší obec. „V okolí města v tuto chvíli řešíme přeložku silnice II/340 směrem z města na Rabštejnskou Lhotu. Město v tuto chvíli řeší souhlasy vlastníků pozemků a dokumentaci pro územní řízení, která bude následně předána naší Správě a údržbě silnice,“ řekl hejtman Martin Netolický, který informoval také o krajských projektech v celém chrudimském okrese včetně projektů zařazených do Integrovaného regionálního operačního programu a problematice financí od státu. Hejtman se se starostou zároveň dohodl na převod nevyužívané silnice III. třídy na Tři Bubny. „Uzavřeme smlouvu o smlouvě budoucí mezi krajem a městem, aby bylo možné silnici v délce asi 300 metrů vyřadit z kategorie III. třídy. Silnici chce město následně využít jako cyklotrasu,“ doplnil hejtman Netolický.

 

Ten kromě dopravy silniční řešil se starostou také tu železniční. „Úvrať z Pardubic na Chrudim přes Rosice nad Labem je anomálií, kterou je nutné odstranit, aby bylo železniční spojení z Pardubic na Chrudim konkurenceschopné silniční dopravě. V tuto chvíli podle našich informací probíhá zadávací řízení na zhotovitele studie proveditelnosti. Pro nás narovnání spojení prioritou, protože v tuto chvíli skutečně stávající spojení nemá logiku,“ řekl hejtman. Starosta Pilný se vyjádřil, že pro něj je jakékoliv zrychlení spojení mezi oběma městy jednoznačně důležité.

 

Zdravotnictví

Mezi tématy jednání nemohlo chybět také zdravotnictví ve vazbě na Chrudimskou nemocnici. Pro řešení nedostatku zdravotních sester se Nemocnice Pardubického kraje snaží postupně přivádět zdravotní sestry z Ukrajiny. „Velmi pozitivně vnímám krok města, které nabízí nově příchozím sestrám ze zahraničí ubytovací kapacity, což je samozřejmě velmi důležité nejen pro jejich začlenění, ale vůbec pro příchod. Řada z nich jsou samoživitelky s dětmi, které zde chtějí mít u sebe, což je na ubytovně velmi složité. S tím souvisí také místa ve školkách, což chce město také pomoci řešit,“ uvedl hejtman Netolický, který se starostou hovořil také o parkování v okolí nemocnice. „Jedná se o problém, který řešíme ve všech areálech, které mají svoji omezenou kapacitu. Intenzivně řešíme parkování v Pardubicích, Litomyšli nebo v Ústí nad Orlicí. Pokud město nabídne řešení v rámci přilehlých pozemků, tak můžeme do budoucna jednat,“ sdělil hejtman.

 

Rekreační lesy Podhůra

Velmi oblíbenou lokalitou nejen pro obyvatele Chrudimi jsou Rekreační lesy Podhůra. Pro zlepšení komfortu návštěvníků zde bylo vybudováno parkoviště, zázemí pro turisty a informační tabule. Vznik parkoviště podpořil také Pardubický kraj. „Podhůra je významnou turistickou lokalitou, a proto jsme se s bývalým vedením města v loňském roce domluvili na dotaci jeden milion korun. Lesy tak získají téměř 30 parkovacích míst včetně stání pro autobusy,“ uvedl hejtman Netolický.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.