Aktuality

Gruzínce zajímá fungování veřejné dopravy v Pardubickém kraji

Pardubický kraj hostil vzácnou návštěvu z Gruzie.
(25.4.2019)

Pardubice - Pardubický kraj hostil ve čtvrtek vzácnou návštěvu z Gruzie. Na jednání s hejtmanem Martinem Netolickým dorazili gubernátor oblasti Gurie Zurab Nasarai a předseda odborového svazu železničářů Gela Gelashvili. Cestu zorganizovalo Odborové sdružení železničářů v čele s předsedou Martinem Malým. Tématem jednání byla především železniční doprava a fungování regionální železniční dopravy, kde by se gruzínská strana chtěla v budoucnu inspirovat, ale také další možnost spolupráce obou regionů.

 

„Gruzie obecně je z pohledu cestovního ruchu, a to nejen díky pobřeží Černého moře, ale také horským oblastem a kulturnímu dědictví velmi zajímavou zemí s velkým, ale často nevyužitým potenciálem. Stejně jako v případě Ukrajiny zde můžeme v celé řadě oblastí pomoci našimi zkušenostmi. Proto jsme již minulý rok podali žádost o dotaci k České rozvojové agentuře na rozvoj cestovního ruchu, školství a místních akčních skupin v oblasti Mtscheta-Mtianeti a v letošním roce chceme pokračovat v dalších oblastech včetně sociálních věcí,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se se svým gruzínským protějškem dohodl na dalším setkání a předání zkušeností s tímto dotačním titulem, který by chtěl region Gurie v budoucnu také využít.

 

Hejtman s hosty z Gruzie hovořil také o způsobu zajišťování regionální železniční a autobusové dopravy či obecně fungování krajské samosprávy. „Situace v u nás a v Gruzii je v oblasti železniční dopravy nesrovnatelná, jelikož zatímco v České republice je devět tisíc kilometrů železnic, tak v Gruzii pouze 1 500 kilometrů, které jsou však ještě z dob Sovětského svazu plně elektrifikované.,“ řekl hejtman Netolický.

 

Společně s ním se setkání zúčastnil také ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec, který odprezentoval projekt Dopravního uzlu Pardubice zahrnující čtyři druhy dopravy od železniční přes silniční, vodní až po leteckou. V rámci setkání vystoupil také regionální zástupce Českých drah Tomáš Netolický, který hovořil nejen obecně o Českých drahách, ale také o regionální dopravě v Pardubickém kraji.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.