Aktuality

Do podpory kultury putuje z kraje 32 milionů korun

Tvrz Svojšice
(24.4.2019)

Pardubice - Zastupitelstvo Pardubického kraje rozhodlo na svém dubnovém zasedání o rozdělení 32 milionů do podpory kultury na území kraje. Do čtyř dotačních programů přišlo 452 žádostí, které byly z 93 procent kladně vyřízeny. Součástí této částky je i alokace určená na podporu profesionální kultury, což je 8,5 milionu pro Východočeské divadlo a Komorní filharmonii Pardubice, které zřizuje město Pardubice, a půl milionu pro soubor Barocco sempre giovane, které je mimo jiné pořadatelem Pardubického hudebního jara.

 

„Celkově největší suma, 14,2 milionu korun, směřovala na opravu památek. Tady je ta potřeba pochopitelně vyšší, ale myslíme si, že se nám podařilo rovnoměrně na celém území kraje podpořit projekty, které z hlediska našich památkářů, krajské samosprávy, Památkového ústavu i místních autorit to nejnutněji potřebují,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek a pokračoval: „Namátkově třeba na Chrudimsku to je hrad Rabštejn, kde se podílíme na konzervaci a stabilizaci stavu hradu, ve Svojšicích na Pardubicku budeme podporovat konzervaci starobylé tvrze, v Dolní Dobrouči dostane kostel sv. Mikuláše za čtvrt milionu korun novou střešní krytinu, a na evangelickém kostelu v Chrudimi díky dotacím opraví střechu a věžičku. V letohradském zámku přidáme 100 tisíc korun na opravu schodiště ve východním křídle.“

 

Pardubický kraj patří k několika málo krajům, které podporují nejen vlastní kulturní instituce, ale také muzea a galerie zřizovaná městy, obcemi, soukromníky nebo veřejně prospěšnými subjekty. „Podporujeme tím jejich paměťovou funkci a v některých případech i jistou míru profesionalizace. Na rozdělení dohlíželo v každém okrese jedno ze čtyř krajem zřizovaných muzeí. Z podpořených aktivit je možné zmínit například zabezpečení expozice Po stopách Keltů v Nasavrkách, pomohli jsme dovybavit galerii města Holice, podílíme se stejně jako v minulých letech na další etapě restaurování Svitavského betlému nebo třeba v českotřebovském muzeu na restaurování souboru dámských čepců,“ jmenoval některé příklady Roman Línek.  Do tohoto programu kraj rozdělil 1, 2 milionu korun.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.