Aktuality

Pardubický kraj navštívili hosté z německého partnerského regionu

Návštěva z vládního kraje Tübingen.
(23.4.2019)

Pardubický kraj - Z vládního kraje Tübingen, zemského okresu Reutlingen, který je partnerským krajem Pardubického kraje přijela návštěva. Pro tři dámy byl připraven velmi pestrý program, zaměřený na možnosti využití evropských dotačních titulů. 

 

„Přiblížili jsme německým kolegyním systém čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie a zapojení Pardubického kraje do přípravy na období po roce 2021. Dále se uskutečnilo setkání s vedoucími odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Představili jsme i Regionální rozvojovou agenturu Pardubického kraje a Pardubický podnikatelský inkubátor P-Pink,“ sdělila Hana Štěpánová, radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.

 

Pro hosty z Německa byla přichystána i prohlídka areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem, kde náměstek ředitele Radek Václavík prezentoval zkušenosti hřebčína z oblasti čerpání dotací z EU. Dále se byli například seznámit s chodem Univerzity Pardubice. 

 

Delegaci tvořily: Dr. Gabriele Reiser (ředitelka Odboru zemědělství, potravinových technologií, rozvoje venkova a veterinární správy), paní Katja Fisher (zástupkyně pro evropské záležitosti a řízení rozvojových fondů) a paní Christine Braun-Nonnenmacher (specialistka ekonomie a rozvoje venkova, vedoucí programu EU).

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.