Aktuality

Začaly přijímací zkoušky na střední školy, vzrostl zájem o technické obory

Prijímací zkoušky na SPŠCH v Pardubicích
(15.4.2019)

Pardubice  – V závěru minulého týdne se na středních školách zřizovaných Pardubickým krajem uskutečnilo 1. kolo přijímacího řízení. Uchazeči do něj letos podali 9 496 přihlášek, což je o 655 více než v minulém školním roce. Nejvíce přihlášek eviduje Střední průmyslová škola chemická Pardubice, kde narostl počet přihlášených o 69 a na přijímací zkoušky tam museli vyčlenit 19 učeben. Právě do této školy se přišel podívat radní Pardubického kraje pro školství Bohumil Bernášek.

 

„V tuto chvíli lze s jistou opatrností říct, že přetrvává velký zájem o gymnaziální studium, a to jak o víceleté, kde došlo ke zvýšení téměř o 14 procent, tak o čtyřleté. Potěšující však je, že letos je velký zájem také o studium technických oborů a naprostým fenoménem v této oblasti je Střední průmyslová škola chemická, kde je podáno 622 přihlášek. Velmi slušný zájem je o další technické obory, například Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice má 521 přihlášek. Narůst zaznamenává i zemědělství a také tříleté učební obory, zejména strojírenské a elektro. V oborech s výučním listem máme letos o téměř 12 procent více uchazečů. Nakolik to lze přičíst tomu, že absolventi těchto oborů získávají velmi atraktivní a velmi slušně ohodnocené zaměstnání, či se na tom podílí to, že budoucí maturanti budou povinně skládat maturitní zkoušku z matematiky, to v tuto chvíli lze jenom odhadovat,“ řekl radní Bohumil Bernášek.

 

Ředitel Střední průmyslové školy chemické Pardubice Jan Ptáček má z velkého zájmu o studium na této škole radost: „Máme obrovské štěstí v tom, že chemie, požární ochrana, bezpečnostní právní činnost jsou obory, které nejsou příliš četné. U chemie je nejbližší konkurence v Praze, v Brně a v Ostravě, takže to je pro nás obrovskou výhodou. Ta jedinečnost nám umožňuje, že si můžeme studenty vybírat. Poslední tři roky je převis zájemců skutečně velký a často k nám přicházejí i žáci z ostatních krajů.“

 

V tomto týdnu jsou na programu škol druhá kola přijímacích zkoušek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.