Aktuality

Inspirace v zemi, kde je dobrovolnictví samozřejmou součástí života

Inspirace v zemi, kde je dobrovolnictví samozřejmou součástí života
(11.4.2019)

Pardubice - Pardubický kraj je díky iniciativě radního pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly velmi aktivní v oblasti podpory sociálního podnikání. Díky českému velvyslanci v USA Hynku Kmoníčkovi dostali nedávno zástupci kraje možnost nahlédnout do několika sociálních podniků v zemi, kde mají s tímto tématem velké zkušenosti.

 

„Setkali jsme se s představiteli více než deseti organizací v New Orleans a v hlavním městě Washingtonu. Právě  New Orleans má mnoho zkušeností s rekonstrukcí ekonomického rozvoje a komunitního života po devastujícím zásahu hurikánu Katrina v roce 2005,“ shrnul program návštěvy Pavel Šotola. „Zaměřili jsme se na získávání zkušeností jak ze sociálního podnikání, tak i ze zakládání startupů, zaměstnávání znevýhodněných občanů a také na dobrovolnickou práci,“ dodal radní.

 

Situace v USA a v Česku se výrazně liší, například tím, že podpora startupů, investic a tvorby pracovních míst je v USA samozřejmostí. „Absolventi vysokých škol běžně zakládají startup s ambicí změnit svět či založit různé neziskové organizace. Podpora startupů a neziskových organizací je ale z 60 až 80 procent ze soukromých zdrojů, tato spolupráce se soukromým sektorem je zde mnohem silnější než u nás,“ konstatoval ředitel regionální kanceláře CzechInvestu v Pardubickém kraji Tomáš Vlasák a pokračoval: „Na druhou stranu ale při veřejných zakázkách jsou sociální podniky v USA často zvýhodňovány.“

 

Na zcela jiné úrovni je v USA dobrovolnická práce, která je běžnou a předpokládanou součástí života a všichni jsou také vedeni k tomu, aby vraceli obdrženou pomoc ve formě mentoringu a podpory dalším potřebným.

 

„V New Orleans patřila k zajímavým příkladům sociálního podnikání organizace Liberty´s Kitchen. Ta ve dvanáctitýdenních kurzech školí a zaučuje mladé motivované lidi od16 do 24 let, kterým byl zamezen přístup ke vzdělání a práci a mohou mít i problémy se zákonem. Devadesát procent absolventů po skončení kurzu s pomocí této organizace a jejích partnerů najde práci, většinou v restauračním byznysu,“ uvedl Pavel Šotola.

 

Ve Washingtonu byla podnětná například návštěva DC Central Kitchen. Je to první americká komunitní kuchyně, která se zaměřuje na boj proti hladu a chudobě. Nezaměstnané školí v kuchařském odvětví a každý rok připravuje 3 miliony jídel pro bezdomovce, školy a neziskové organizace. Denně v ní pracuje několik desítek dobrovolníků, kteří se zapisují do kalendáře na webu. „Provozují program pro zaměstnatelnost osob na okraji společnosti v restauračním byznysu, na rozdíl od New Orleans se zaměřují na bezdomovce a propuštěné vězně obvykle nad 35 let. Na tuto aktivitu přispívá i město, ale část grantu platí až po 6 a 12 měsících trvání zaměstnání. Každý den zpracují cca 1500 kg potravin, kterým by za krátko skončila trvanlivost, na jídla pro bezdomovce a další potřebné, která rozvážejí do distribučních center,“ popsala vedoucí odboru sociálních věcí Helena Zahálková.

 

Naše odborníky zaujala i organizace Halcyon, která sdružuje různé skupiny umělců a sociálních podniků a poskytuje jim prostředí, ve kterém mohou spolupracovat, vzdělávat se, experimentovat a rozvíjet své talenty a vize. „Nabízí pětiměsíční inkubátor pro startupy nebo devítiměsíční program pro sociálně zaměřené umělce. Pořádá různé kulaté stoly, diskuze a přednášky, například pro ženy ve vedoucích funkcích. Program je financován zakladateli dvou farmaceutických firem. Do zkráceného dvoutýdenního programu by se v příštím roce mohly přihlásit i české startupy splňující americká kritéria sociálního podniku,“  sdělil Tomáš Vlasák.

 

„Návštěva organizací v USA určitě přispěje k dalšímu rozvoji tématu sociálního podnikání u nás. Chceme využít naše poznatky jak

 přímo v práci s místním inkubátorem P-PINK, tak při přípravě vzdělávací akademie pro sociální podniky. Navíc s organizací Halcyon bude dobré zůstat v dlouhodobém kontaktu. A dále budeme sledovat aktivity i ostatních navštívených organizací,“ uzavřel Pavel Šotola.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.