Aktuality

„Budu mluvit vestoje. Seděl jsem čtyři roky.“

František Stárek přednášel na gymnáziu v České Třebové.
(15.3.2019)

Česká Třebová – O samizdatu, undergroundu a politické situaci, nejen před rokem 1989, promluvil na českotřebovském gymnáziu publicista a historik František Stárek. Na přednášku jej pozval Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství.

 

 „Od sametové revoluce uplyne v letošním roce 30 roků. Jsem moc rád, že mladým lidem už nikdo nezakazuje poslouchat rockovou hudbu nebo číst autory, kteří si myslí něco jiného, než je shora nařízeno. Doba nesvobody je dnes historickým tématem, je však nutné zde hledat poučení o nebezpečích totality. František je vzhledem ke svým osobním zkušenostem tím nejlepším vykladačem,“ sdělil radní Bohumil Bernášek.  

 

František Stárek vyprávěl studentům o historii samizdatu. Do gymnaziálních lavic se přenesla atmosféra doby, kdy se režimem zakázaná literatura přepisovala na psacích strojích či se kopírovala na ilegálně pořízeném cyklostylu. Studenti měli možnost nahlédnout do originálních výtisků.  František Stárek též přiblížil studentům  život disidenta na svobodě i ve vězení. Během přednášky přítomní studenti kladli Františku Stárkovi dotazy, týkající se totalitního režimu i jeho činnosti v té době. Přednášející zavzpomínal i na své porevoluční působení v Bezpečnostní informační službě ( BIS ) či na osobní přátelství s prezidentem Václavem Havlem.  

 

„Studenti mne potěšili svými dotazy. Téma, které jsem přednášel, pro ně nebylo úplnou novinkou. Za to patří dík zejména pedagogům. K zamyšlení mne donutil dotaz, který směřoval na mou motivaci působit v undergroundu,“ sdělil František Stárek.

 

„Přál jsem si vždy, aby gymnázium nebylo jen klasickou školou, ale přicházeli sem i zajímaví lidé, kteří mají co říci studentům,“ dodal po přednášce Josef Menšík, ředitel gymnázia.

 

František „Čuňas“ Stárek ( nar. v roce 1952 ) byl v dobách totality šéfredaktorem samizdatového časopisu „Vokno“, organizátorem hudebních produkcí tzv. “undergroundového“ hnutí v čele se skupinou „Plastic People of Universe“ a signatářem Charty 77. Za tuto  činnost byl totalitním režimem 4 roky vězněn.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.