Aktuality

Výsledky personálního auditu budou nejpozději v polovině května

Výsledky personálního auditu v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí budou nejpozději v polovině května
(14.3.2019)

Pardubice - Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání vzala na vědomí postup při výběru společnosti, která bude pro Pardubický kraj zpracovávat personální audit v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí, který je příspěvkovou organizací kraje. Výsledkem auditu by se měli radní zabývat na svém jednání v polovině května.

 

„Jak jsme již dříve avizovali, tak audit vnitřní firemní kultury je pro nás jedním z vodítek, jak stabilizovat situaci v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí. I přesto, že paní ředitelka oznámila svoji rezignaci k 31. březnu, tak považuji za zcela nezbytné, abychom znali posudek nezávislého auditora. Zároveň i nadále vyhodnocujeme podněty jednotlivých zaměstnanců. Tyto podněty budou samozřejmě také součástí auditu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Předpokládám, že výsledek auditu bude předložen na jednání radních v polovině května. To je termín, který je naprosto dostatečný jak pro auditorskou společnost, tak pro náš odbor zdravotnictví, který celou veřejnou zakázku zadává a administruje,“ doplnil hejtman Netolický.

 

 „Jen subjektivní hodnocení vzniku a důvodů míry eskalace nedávných emocí mezi zaměstnanci a vedením Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí dle mého názoru opravdu není možné. Proto dále trváme na požadavku nezávislého personálního auditu, jako formy nutné standardizace postupu pro přijetí potřebných opatření. Primárním cílem nás všech už musí být zklidnění situace a především další řádné fungování rehabilitační péče. Další organizační kroky budou v kompetenci nového ředitele. Žádoucí z mého pohledu je vedle bezodkladného zlepšení komunikace uvnitř ústavu dále také intenzivnější kooperace a přiblížení tohoto rehabilitačního ústavu s našimi krajskými nemocnicemi s akutní péčí,“ sdělil krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.