Aktuality

Vedení vysokého napětí z Hlinska do Poličky bude dokončené již letos

Ilustrační foto
(14.3.2019)

Praha - Výstavba vedení vysokého napětí mezi Hlinskem a Poličkou a pokračování až do Svitav. Hlavní téma jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického se zástupci společnosti ČEZ Distribuce. Ta v letošním roce dokončí výstavbu vedení v délce 28 kilometrů z Hlinska do Poličky. Další etapa do Svitav by měla být hotova v příštím roce. Hejtman se zároveň zajímal o způsob zvládání kalamitního stavu, který postihl de facto celé území republiky v průběhu uplynulého víkendu a počátku tohoto týdne.

 

„Celá anabáze výstavby vedení vysokého napětí z Hlinska do Poličky se konečně blíží ke svému šťastnému závěru. Problém nedostatečného napojení Poličska na elektrickou energii jsem od samého počátku vnímal velmi intenzivně, a proto jsem se snažil v rámci řady jednání komunikovat tak, aby se podařilo celý proces majetkoprávního vyjednávání co nejvíce urychlit. Jsem rád, že se daří celý dohodnutý harmonogram držet a již v letošním roce bude první etapa hotová. Následně by v příštím roce mělo být vedení taženo až do Svitav, čímž se opět zlepší nejen zázemí nejen pro místní podnikatele, ale také občany a výstavbu bytových domů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Ten se zajímal také o způsoby zvládání mimořádných situací způsobených především silným větrem či sněhem. Jedna taková nastala na přelomu minulého a tohoto týdne. „Větrná smršť, která zasáhla de facto celou republiku, byla podle zástupců ČEZ Distribuce druhou největší od větrné smršti Herwart z října 2017. V nejhorším období bylo bez elektrické energie 360 tisíc odběrných míst. Do 24 hodin však již jen pět tisíc, což svědčí o velmi dobré práci energetiků, kteří při prognóze mimořádné situace aktivovali místní dodavatele a posílili čety, které následky odstraňují. Jinak bohužel nelze mimořádnostem předcházet,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.