Aktuality

Kraj již v letošním roce zmodernizuje průtah Krasíkovem

Ilustrační foto
(14.3.2019)

Pardubice - Pardubický kraj připravuje na letošní rok řadu investic do zlepšení stavu silnic nižších tříd z různých zdrojů. Jedním z těch nejdůležitějších je Integrovaný regionální operační program a jeho 70. výzva. Do něj je zahrnuta také několikaetapová modernizace silnice II/368 na Moravskotřebovsku. Krajští radní v pondělí schválili zahájení výběrového řízení na dodavatele úseku, který je průtahem obce Krasíkov v délce necelých 2,4 kilometru. Předpokládaná hodnota investice činí podle projektové dokumentace 54 milionů včetně DPH.

 

„Vedle oblasti Hlinecka patří Moravskotřebovsko mezi lokality, do kterých chceme investovat větší množství prostředků ať už z evropských, státních nebo krajských zdrojů. V tomto případě se jedná o modernizaci stávající silnice II/368 v úseku mezi Tatenicemi od křižovatky se silnicí II/315 směrem na Hoštejn v Olomouckém kraji, následně pokračuje přes Krasíkov a končí na křižovatce se silnicí III/3689 ve Třebařově. Celkově měří tento úsek necelých 2,4 kilometru. Předpokládaná hodnota před soutěží je podle projektové dokumentace 54 milionů korun včetně DPH,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Podle zadávací dokumentace předpokládáme předání staveniště na začátku letních prázdnin s dokončením nejpozději do 150 dní od předání,“ doplnil hejtman Netolický.

 

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu připravuje kraj modernizaci dalších dvou úseků na silnici II/368. „V zásobníku projektů máme ještě připravenou modernizaci průtahu Moravskou Třebovou s předpokládanými náklady podle schváleného projektového záměru ve výši 74 milionů bez DPH a modernizaci průtahu Třebařovem s předpokládanými náklady 52,3 milionu korun bez DPH,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

 

Investice do oblasti dopravy se však netýkají pouze Hlinecka či Moravskotřebovska. Kraj má v různé fázi rozpracovanosti v rámci svého investičního plánu na rok 2019 okolo 60 projektů na rekonstrukce silnic II. a III., ale také mostů. „Některé akce již byly stavebně dokonce zahájeny v loňském roce a v tom letošním je dokončíme. Máme tam také akce, které zahájíme letos, ale dokončení je plánováno v roce příštím nebo dokonce až v roce 2021. To je příklad silnice II/315 ze Skuhrova na Lanškroun za více jak 182 milionů korun. Mezi největší investice v tomto plánu patří modernizace silnice II/358 v úseku Litomyšl – Česká Třebová, což je jeden z přivaděčů k D35, na který jsme získali prostředky od státu. K tomu plánujeme rekonstrukci přibližně 20 mostů či zabezpečení skalního masivu u Svobodných Hamrů,“ dodal náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.