Aktuality

Mladí vědci představují v IDEONu v Pardubicích 112 projektů a soutěží s roboty

David Havlíček probíral svůj projekt elektronkového zesilovače s radním Bohumilem Bernáškem
(13.3.2019)

Pardubice - Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET) pořádá dnes a zítra ve spolupráci S Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími partnery 12. ročník festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Ta je součástí Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji. Přihlášeno je 178 autorů v 12 projektech z nejrůznějších vědeckých a technických oborů ze středních a základních škol, kteří postoupili z okresních kol. Současně probíhá celostátní soutěž RoboRAVE, tj. soutěž v hašení svíček a přenášení míčků do zásobníku zkonstruovaným autonomním robotem, do které je přihlášeno 28 týmů.

 

„Pardubický kraj v uplynulých třech letech zvýšil dotaci pro festival z 200 tisíc na 700 tisíc každý rok. Uvědomujeme si, jak je důležité, když se studenti už v základní nebo střední škole věnují vědeckým projektům. Může to totiž nasměrovat celou jejich profesní budoucnost,“ říká radní pro školství Pardubického kraje Bohumil Bernášek.

 

Festival je určen žákům druhého stupně základních škol a středoškolákům. Žáci dlouhodobě pracují na konkrétních vědeckých a technických projektech, výsledky své práce prezentují odborné porotě a veřejnosti na dvou okresních kolech v Lanškrouně a v Pardubicích a poté v krajském kole.

 

„V letošním roce se zúčastnilo soutěže v okresních kolech 258 žáků z 33 základních a středních škol se 160 projekty. Do krajského kola postoupilo 178 žáků základních a středních škol se 112 projekty,“ informuje předseda AMAVET Stanislav Medřický.

Studenti z Pardubického kraje byli v loňském roce úspěšní v národním kole středoškolské soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, kde mezi deseti nejlepšími obsadili celkem čtyři místa.

 

Součástí festivalu je i soutěž RoboRAVE, tj. soutěž v hašení svíček zkonstruovaným autonomním robotem. V loňském roce na mezinárodní soutěži Robo RAVE International pořádané v Albuquerque v Novém Mexiku (USA) reprezentovali Českou republiku žáci Střední průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší odborné školy Pardubice a v konkurenci27 týmů z 20 zemí se umístili na 2. místě.

 

 „Díky soutěži Robo Rave a asociaci vznikly při školách v kraji také kluby mechatroniky AMAVET, ve kterých jen v uplynulém školním roce pracovalo 170 žáků. Nás Festival vědy a techniky se stal inspirací také pro Královehradecký kraj, kde se letos bude konat první ročník, potřetí se koná i v Libereckém kraji,“ doplňuje radní Bernášek.

 

Soutěže jsou po celou dobu přístupné veřejnosti a zejména žákům škol, kteří zde mohou získat inspiraci k účasti v dalších ročnících soutěže, a zástupcům firem, kteří se mohou seznámit se stavem přípravy budoucích odborníků v kraji.

 

Generálním partnerem soutěže je společnost Foxconn. „Úspěch společnosti Foxconn dlouhodobě stojí právě na vlastnostech, které Festival podporuje: na iniciativě, zájmu o techniku a tvořivosti. Jsme rádi, že můžeme tímto způsobem podpořit děti, kterým je tento přístup blízký a přispět tím k rozvoji mladých talentů v Pardubickém kraji,“ uvedla Jitka Kratochvílová, výkonná ředitelka oddělení Compliance a rozvoje vztahů společnosti Foxconn.

 

Výsledky letošního ročníku budou vyhlášeny ve čtvrtek ve 14 hodin. Nejlepší řešitel v kategorii JUNIOR se zúčastní setkání Broadcom MASTERS International v americkém Phoenixu, další řešitelé i se svými vedoucími prací se zúčastní krátkodobé odborné stáže ve Francii. V kategorii středoškoláků se autor nejlepšího projektu zúčastní mezinárodní soutěže CASTIC v srpnu 2019 v Číně, další postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 4. a 5. dubna 2019, ze kterého mají možnost dále postoupit do soutěže INTEL ISEF 12. až 17. května 2019 v USA nebo se zúčastnit odborných akcí v České republice i zahraničí za zvýhodněných podmínek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.