Aktuality

Kraj podpoří hasičské soutěže či vzdělávací akce částkou 250 tisíc korun v prvním pololetí

Ilustrační foto
(12.3.2019)

Pardubice - Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání rozdělila přes 250 tisíc korun v rámci dotačního programu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému a krizového řízení. Celkově kraj na podporu konání požárních soutěží, vzdělávacích a výchovných aktivit, výročních akcí či vydávání publikací v oblasti požární ochrany a prevence vyčleňuje ročně 500 tisíc korun. Druhá polovina částky je určena na akce, které se konají ve druhé polovině roku.

 

„Jedná se stále o relativně nový dotační titul, který jsme vyhlásili poprvé ve druhé polovině roku 2017, a v tuto chvíli je nastaven do roku 2020. Pro nás je důležité, že jsme vytvořili systém a jednoznačné podmínky v poskytování dotací subjektům, které působí v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a rozvíjení souvisejících tradic. Primárně se jedná o jednotlivé sbory dobrovolných hasičů obcí. Maximální částka dotace v tomto kole činí 20 tisíc korun s tím, že vždy vyžadujeme minimálně stejnou spoluúčast ze strany žadatele,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Mezi žádostmi máme například pořízení hasičského praporu, rozličné hasičské soutěže, dětské dny, výroční akce k založení SDH či preventivní aktivity směrem k mládeži. Kromě toho, že uvolňujeme rekordní prostředky na nákup hasičských automobilů či pořízení technického vybavení, chceme i nadále podporovat i tyto spolkové aktivity, které jsou velmi často navázány na mládež,“ upřesnil hejtman Martin Netolický s tím, že bylo podpořeno 19 žádostí.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.