Aktuality

Nadační fond Albert daroval projektům pro děti čtvrt milionu korun

Nadační fond Albert daroval projektům pro děti čtvrt milionu korun
(12.3.2019)

Nadační fond Albert ocenil v sídle Krajského úřadu v Pardubicích úspěšné organizace v programu Bertík pomáhá. O vítězích rozhodli na podzim svými hlasy zákazníci. Celkově nadace v regionu rozdělila mezi projekty na podporu vzdělávání a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 247 tisíc korun.

 

Slavnostní setkání u příležitosti ocenění vítězných organizací hostil Krajský úřad v Pardubicích. „Pomoc ohroženým dětem a rodinám je oblast, které se v našem kraji intenzivně věnujeme, a jsem velmi rád, že podpora přichází také ze soukromého sektoru,“ řekl radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračoval: „ Naším cílem je propojovat neziskový, veřejný a soukromý sektor, a to se v tomto případě velmi dobře daří. Děkuji Nadačnímu fondu Albert za jeho dlouholetou práci v této oblasti. Je skvělé vidět smysluplné lokální propojení obchodů Albert a místních projektů, kterým gratuluji k úspěchu v programu Bertík pomáhá.“

 

 „Velmi nás těší, že se při běžném nákupu v Albertu mohli lidé blíže seznámit s činností dětských domovů či neziskových organizací v jejich okolí a organizace měly možnost představit svou práci veřejnosti,“ řekla Petra Režná, programová manažerka Nadačního fondu Albert. „Zákazníci v Pardubickém kraji podpořili například nové krizové centrum, činnost dobrovolníků, podporu při vstupu do dospělého života nebo psychologickou pomoc pro děti a mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Patří jim za to naše velké poděkování,“ dodala.

 

Program Bertík pomáhá je součástí aktivit Nadačního fondu Albert a v souladu s jeho posláním podporuje projekty zaměřené na vzdělávání a rozvoj dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 

Bertíci pomáhají postavit se na vlastní nohy

V obou regionech v Pardubickém kraji se o hlasy nakupujících ucházely dva nejlepší projekty vybrané odborníky. Nadační fond Albert v kraji rozdělil celkem 247 tisíc korun.

 

Mezi čtyři podpořené organizace na Pardubicku, o kterých rozhodli zákazníci obchodů Albert, patří Centrum J. J. Pestalozziho, Selesiánsky klub mládeže Don Bosco, pardubické SKP-CENTRUM a Dobrovolnické centrum Pardubice. Nadační fond Albert pak v kraji navíc podpořil Výchovný ústav v Brandýse nad Orlicí a Dětský domov Pardubice, kde příspěvek využijí na fungování odborných psychologů a podporu vzdělávacích aktivit.

 

„Dobrovolníkem se člověk nerodí, nýbrž se jím stává v průběhu života. Jsme velmi rádi, že Nadační fond Albert pomáhá rozvíjet sociálně zaměřené projekty a podpořil také naši organizaci. Velice si toho vážíme,“ komentovala Lenka Mikolášková, vedoucí Dobrovolnického centra Pardubice. Podporu nadace ocenila také Zuzana Tvrdíková z Centra J. J. Pestalozziho: „Nadační fond Albert patří mezi dárce, kteří opakovaně podpořili naše aktivity. Také díky této podpoře můžeme v Žamberku pomáhat rodinám v nouzi a pořídit diagnostické a terapeutické pomůcky a další vybavení pro práci s dětskými i dospělými klienty. Krizové centrum nabízí ucelený komplex služeb, které zde dosud zcela chyběly.“


V Obchůdcích získaly organizace z Pardubicka více téměř 30 tisíc korun

Nadační fond Albert letos oslaví 10. výročí svého fungování. Vznikl v roce 2009 za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin. Zdravé stravování podporuje Nadační fond Albert prostřednictvím vzdělávacího programu Zdravá 5, který v školách a školkách v Pardubickém kraji přiblížil principy zdravého životního stylu už téměř 10 tisícům dětí. Sociálně znevýhodněné děti fond podporuje díky programům Bertík pomáhá, Do Alberta na praxi nebo Obchůdky s Albertem, který seznamuje s finanční gramotností, přibližuje základy podnikání a připravuje je tak na vstup do reálného života. Obchůdků se v kraji pravidelně účastní dva dětské domovy. Od roku 2015 si děti prodejem svých výrobků vydělaly téměř 30 tisíc korun.

 

Oceněné projekty v regionech Pardubického kraje:

Centrum J. J. Pestalozziho – projekt Krizové centrum Žamberk

Chceme tu být i pro Vás, pokud se dostanete do životní situace nebo problémů, které neumíte či nemůžete řešit sami. Nové Krizové centrum v Žamberku bude nabízet pomoc dětem, dospělým i celým rodinám okamžitě a bezodkladně. Naším cílem je, aby se Vaše tíživá situace zlepšila v co nejkratším čase.

 

Salesiánský klub mládeže – Centrum Don Bosco – projekt Na cestě do života

Je jim 18 let, rodiče nemají, nebo jim v dětství táta či máma ubližovali. Končí svůj pobyt v dětském domově. Nikoho nemají, není kde bydlet, nemají peníze. Hrozí jim to, že je někdo podvede, či jim ublíží. Naše organizace těmto mladým lidem pomáhá zvládnout vstup do života tak, aby mohli žít důstojným životem.

 

SKP-CENTRUM – projekt Dětské centrum

Dětské centrum je součástí Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích. Určeno je pro děti klientek služby, kterým AD pomáhá překlenout složité životní období, kdy ztratily domov, jsou bez finančních prostředků, bez pomoci partnera či rodiny. Projekt, je zaměřen na komplexní práci s dětmi a jejich maminkami, které žijí v AD a potřebují naši pomoc a podporu.

 

Dobrovolnické centrum Pardubice – projekt Dobrovolnická činnost pro ohrožené děti, mládež a cizince

K dětem a mládeži ze znevýhodněného sociálního prostředí vysíláme dobrovolníky, kteří jim pomáhají a podporují ve vzdělávání a volnočasových aktivitách. Pomáhají dětem z azylového domu, Fondu ohrožených dětí, nízkoprahového klub i z dětského domova. Také ony si zaslouží lásku, přijetí a pozornost. Dobrovolníkem se člověk nerodí, ale stává vlastním rozhodnutím pomoci druhému bez nároku na odměnu.

 

Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí, Vysoké Mýto

Podpora vzdělávacích aktivit pro klientky zařízení

 

Dětský domov Pardubice

Podpora psychologické a psychoterapeutické pomoci dětem v domově

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.