Aktuality

28.12.2012

Jmenování vedoucího odboru zdravotnictví

Radní Pardubického kraje dnes na základě výsledku výběrového řízení schválili návrh na jmenování nového vedoucího odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje. S účinností od 1. ledna 2013 se jím stane Miroslav Gregor. „Po novém vedoucím odboru budeme požadovat, aby naplno řídil tuto oblast v souladu s programovými tezemi naší koalice a dokázal řešit i krizové situace, pokud nastanou,“ uvedl 1.náměstek hejtmana Roman Línek.

Péče v nemocnicích je od ledna zajištěna
28.12.2012

Pardubice – Vyvrcholením snah o jednotný postup nemocnic akutní péče Pardubického kraje se dnes stal společný podpis rámcových smluv nemocnic se zdravotními pojišťovnami. Na pozvání hejtmana Martina Netolického a 1.náměstka Romana Línka se dostavili všichni ředitelé pěti nemocnic akutní péče a zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podepsány byly ovšem i smlouvy s dalšími velkými zdravotními pojišťovnami. Smlouvy jsou uzavřeny na 5 let, u vyjmenovaných odborností pak na jeden až dva roky.

Na Silvestra bude krajský úřad uzavřen
4.12.2012

Pardubice – V pondělí 31. prosince, bude krajský úřad uzavřen. „Vzhledem k tomu, že Silvestr připadá na pondělí mezi volnými dny, rozhodl jsem o uzavření úřadu a zaměstnanci budou čerpat dovolenou. Spoluobčanům se tímto omlouvám, že nebudeme fungovat v úřední den a prosím je, aby vyřízení svých žádostí směřovali na jiný úřední den. Děkuji všem za pochopení a přeji vše nejlepší do nového roku,“ řekl ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje Jaroslav Folprecht. Veškerá agenda bude k dispozici veřejnosti v další úřední den, tedy ve středu 2. ledna 2013.

Pásku stříhají  zleva Libor Vlček, Martin Netolický, Jaroslav Tomana a Jiří Hudeček, technický dozor investora. Foto: Luboš Kozel
27.12.2012

Červená Voda – Dopoledne Štědrého dne strávil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický na návštěvě Skiparku Buková hora, kde společně se starostou obce Červená Voda Milošem Harnychem, náčelníkem horské služby Orlických hor Josefem Šifrou a majiteli skiareálu Liborem Vlčkem a Jaroslavem Tomanem otevřeli novou sjezdovku.

Prevence rizikového chování dětí a mládeže
21.12.2012

Pardubice – Prevenci rizikového chování dětí a mládeže v Pardubickém kraji byla věnována schůzka mezi pracovníky odboru školství a kultury Krajského úřadu v Pardubicích a zástupci měst s přenesenou působností státní správy. Jednání, které se konalo 18. prosince 2012 v Pardubicích, se zúčastnili také představitelé dalších institucí – Centra celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Orlicí, Koalice nevládek Pardubicka, České koalice proti tabáku a Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Hetman Pardubického kraje informoval novináře o termínu podepsání smluv nemocnic s VZP. Foto: archiv
20.12.2012
Pardubický kraj se jako jeden z prvních v republice dohodl se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na uzavření smluv o poskytování a úhradě služeb nemocnicím s akutní lůžkovou péčí pro léta 2013 až 2017.
Mladí chemici se utkali o postup do finále
20.12.2012

Pardubice - V úterý 18. prosince se v prostorách Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích utkali v teoretických znalostech chemie žáci 9. ročníků základních škol.  V 2. kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika jich o postup do finále soupeřilo sto sedmdesát. Do rozhodující části soutěže postupuje třicet nejlepších.

Radní Pavel Šotola hovořil na tiskové konferenci o akční plánu socicálních služeb na rok 2013. Foto: archiv
20.12.2012
Akční plán vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 – 2015 a reaguje na aktuální změny a potřeby v sociální oblasti na území kraje.
20.12.2012

Pardubice vždy byly baštou českého stavebnictví. Historicky zde působila řada firem, které spolehlivostí, kvalitou i velkou kapacitou úspěšně šířily dobrou pověst pardubických stavbařů nejen v kraji, ale zejména v Praze a často i v zahraničí.V Pardubicích byla dvě velká stavební učiliště, která vychovávala dostatek odborníků ve všech stavebních profesích.Dodnes jsou absolventi těchto škol oporou celé řady firem, které v našem kraji působí.

20.12.2012

Rozhodnutím Pardubického kraje došlo k 1. dubnu 2011 v Litomyšli ke sloučení Střední odborné školy technické a Střední školy zahradnické. Každé sloučení škol s sebou přináší řadu problémů, které se nevyhnuly ani nám. Obavy se týkaly zejména budoucnosti technických oborů. Jak to tedy vypadá s technickým vzděláváním v Litomyšli dnes?

Další kroky ve školství musí být projednané do zářijového zastupitelstva
20.12.2012

Pardubice  – Rada Pardubického kraje dnes projednala dosavadní změny v oblasti školství a uložila náměstkyni hejtmana Janě Pernicové a odboru školství a kultury zpracovat návrh na změny do 30. června 2013. Tento bod se musí dostat nejpozději na zářijové zastupitelstvo, aby školy se změnami mohly počítat od školního roku 2014/2015.

SOŠ Rybitví. Foto: archiv
20.12.2012

Pardubice  – Pardubický kraj se několik posledních let hlásí k podpoře technických oborů. Vede ho k tomu zejména situace na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů v kraji.

Foto: archiv
19.12.2012
Když jsem se začetl do rozhovoru s novým ministrem dopravy, musím říci, že jsem byl po dlouhé době nadšený realistickým pohledem na páteřní síť komunikací v České republice. Po dvanáct let se vedení kraje (a to v jakémkoliv složení) snaží upozorňovat stát, že výstavba R35 je nezbytná nejen pro obslužnost Pardubického kraje, ale hlavně pro vyřešení silničního spojení východ – západ, které je doposud zajištěno pouze dálnicí D1. Každodenní problémy na stávající silnici I/35 není třeba připomínat.
Basketbalisté a hokejisté v nemocnici
19.12.2012

Dětské pacienty a jejich rodiče v Pardubické krajské nemocnici, a.s. přišli v předvánočním období navštívit zástupci nejúspěšnějších pardubických sportovních klubů. V pondělí 17. prosince za nimi dorazili basketbalisté, o den později v úterý 18. prosince je vystřídali hokejisté.

Ve Vysokém Mýtě je vystaven unikátní pohyblivý betlém
19.12.2012

Vysoké Mýto – V Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě je vystaven unikátní pohyblivý papírový betlém, který v roce 1854 vytvořil vysokomýtský umělec – samouk a fotograf Antonín Schauer. Znovu jej představit široké veřejnosti bylo možné díky trpělivé práci restaurátora mechanických betlémů Kamila Andrese.

Hejtman gratuloval běžcům
18.12.2012

Němčice u Litomyšle - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický ze zúčastnil vyhodnocení 17. ročníku ISCAREX poháru 2012 a Orlické běžecké ligy mládeže 2012. Ještě předtím se ale účastníci proběhli ve Vánočním běhu kolem Zlatého pásku. Pak už následovalo dekorování a předávání cen.

18.12.2012
Svitavy-  Hematologicko-transfúzní oddělení Svitavské nemocnice zahajuje ve středu 19. 12. v klubu Tyjátr akci Daruj krev s Čechomorem na podporu získání nových dárců plazmy a krve, pro které upravuje od ledna 2013 i odběrové hodiny (viz níže). „Doufáme ve spolupráci s médií a s Českým červeným křížem. Mnohde již pomáhají sami dárci tím, že jdou osobním příkladem a dalším potenciálním dárcům předají svoji pozitivní zkušenost,“ vysvětluje primářka transfúzního oddělení MUDr. Dagmar Veselá.
18.12.2012

Vysoké Mýto -   Vysokomýtská nemocnice už obdržela od všech zdravotních pojišťoven návrhy nových smluv na poskytování lůžkových zdravotních služeb. Návrh smluv nyní vedení nemocnice pečlivě studuje a je připravena k jejich podpisu podle předběžných vzájemných dohod.

18.12.2012

Vysoké Mýto -   Vysokomýtská nemocnice obnovuje činnost geriatrické ambulance. Povede ji Prim. MUDr. Bohumil Vaško bude a klienti ji najdou na adrese Hradecká 167. Ordinační doba bude vždy ve čtvrtek od 12 hodin. Poprvé své pacienty přivítá 3. ledna 2013.Pacienti mohou ambulanci navštívit i bez doporučení svého praktického lékaře,“ říká hlavní sestra nemocnice Lucie Jánská.

Z rukou hejtmana Martina Netolického přebírají Rescue batohy náčleníci horské služby Josef Šifra a Michal Klimeš. Foto: Luboš Kozel
17.12.2012

Dolní Morava – U příležitosti zahájení lyžařské sezóny ve ski areálu na Dolní Moravě předal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický náčelníkům horské služby Michalu Klimešovi pro středisko Dolní Morava a Josefu Šifrovi pro oblasti Čenkovice a Červená Voda dva batohy se zdravotnicko – technickou výbavou v hodnotě téměř 16 tisíc korun.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.